WONEN IS HOT

Valt u dat nou ook op? Wat je ook maar leest of waarnaar je ook kijkt, het gaat over wonen. Huizen te weinig. Huizen te duur. Huizen niet te koop. Huizen niet te huur. Huizen niet duurzaam. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Overal zie ik huizen, maar toch nergens te krijgen. En dat maakt wonen dus hot. Maar ook weer typisch Nederlands. We gaan dat nu wel even oplossen. Natuurlijk doen we dat. Hoe? Nou gewoon, een miljoen woningen erbij bouwen en een extra minister benoemen die dat gaat fixen. Simpel toch….?

Wij in Veenendaal weten ondertussen wel beter. Want waar doe je dat? Waar is nog ruimte? En geld? En bouwvakkers? In en om ons dorp staan nog steeds veel bouwkranen, dat wel. Maar hoe lang nog? Alle grenzen zijn in zicht. Van ruimte, geld en mensen. Over een paar jaar wordt het hier ook stil…

Welke overheid gaat dat nu oplossen? Onze nieuwe minister Hugo, met dezelfde dynamiek als bij corona? Of toch onze bouwwethouder Engbert?

Ik heb een beroemde naamgenoot. Hij heet Fransesco Veenstra en hij is de nieuwe rijksbouwmeester. Een van de belangrijke adviseurs van Hugo zeg maar. Maar zijn advies over bouwen en wonen heeft hij aan ons allemaal gericht. Hij weet dat bouwen niet zomaar gaat. De problemen die in jaren zijn ontstaan los je niet binnen een paar jaar op. Hij pleit voor veel verder vooruitkijken en voor veel meer samenwerking tussen alle partijen. Zeker in de komende 30 jaar. Hij wil dat we allemaal veel beter kijken wat er in de samenleving speelt, welke trends er zijn en wat nodig is om hierop te anticiperen.

Deze column is te kort om zijn hele verhaal te noteren. Maar volgens hem is doorstroming een
van de beste sleutels tot succes. En die kan vooral op gang komen als er wordt gebouwd voor senioren. En dus niet de waan van de dag volgen met nog meer eengezinswoningen. Ook als WAC pleiten we daar al lang voor, ook voor Veenendaal. Bouw seniorenwoningen in buurten waar die mensen al wonen en dichtbij voorzieningen waar zij al gebruik van maken. Dus ook dichtbij hun netwerken. Breng zo een kettingreactie op gang. Eengezinswoningen komen vrij, jonge gezinnen uit flats kunnen daarin, en starters weer in die flats. Kunnen de gemeente en de corporaties dat zelf? Nee dus! De oproep van Fransesco tot samenwerken geldt voor ons allemaal. Ook u en ik. Wij allemaal moeten mee op dit pad. Hoe krijgen we onszelf in beweging? Want niet de huizen maar wijzelf moeten doorstromen.

Over een paar weken hebben we een nieuwe gemeenteraad en daarna een nieuw college. Er ligt een enorme maar ook mooie opgave. Voor onze bestuurders, voor de markt en voor de bewoners van ons mooie dorp. Want we weten allemaal: ,,wonen is HOT” en moet afkoelen.

Age Veenstra
Woon Advies Commissie Veenendaal