Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Filter op Categoriën
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Adviezen
Nieuwsflits
Rijnpost
WAC Algemeen

Wie en wat we zijn

Ontstaan WAC

Tijdens de wederopbouw werd in 1946 de eerste Adviescommissie Wonen opgericht in Rotterdam. Het doel daarbij was om met behulp van deze commissie de kwaliteit van nieuw te bouwen woningen te
verhogen. In feite gelijk aan de doelstelling van de eerste woningbouwvereniging in 1852. De commissies bestonden tientallen jaren uitsluitend uit vrouwen en werden Vrouwenadviescommissies, ofwel VAC's, genoemd. Sinds 2004 heten de commissies officieel
Adviescommissies Wonen en worden er ook mannen toegelaten. 

In meer dan 200 Nederlandse gemeenten is een Adviescommissie Wonen actief. De commissie beoordeelt woningbouwplannen, maar ook ruimtelijke plannen op praktische bruikbaarheid en doet
voorstellen tot verbetering in een zogenaamd VACadvies. Er zijn ongeveer 1400 vrijwilligers actief in de adviescommissies. Nagenoeg alle commissies zijn aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie
VACpunt Wonen.

WAC Veenendaal

De WAC Veenendaal is opgericht op 19 maart 1961, als Stichting Adviescommissie Woningbouw en Woonomgeving VAC Veenendaal (hierna WAC). De stichting kent een bestuur dat minimaal uit vijf leden bestaat. Momenteel bestaat het bestuur uit 6 leden elk
met hun eigen expertise. 

Het huidige bestuur heeft ervoor gekozen om nadrukkelijker zichtbaar te zijn in de gemeenschap. Juist nu er in Veenendaal meer en meer schaarste is aan locaties voor woningbouw ontwikkelingen is een goede afstemming en verantwoorde invulling ervan van
groot belang. 

WAC stimuleert dit door uitdrukkelijk de dialoog te zoeken met de woonconsument van Veenendaal, de gemeente en ‘bouwend Veenendaal’. Op basis van die dialoog is de WAC een belangrijk onderdeel van de ‘bouwmachine Veenendaal’. 

De werkwijze en aandachtsgebieden van de WAC zijn vastgelegd in een vijfjaren beleidsplan voor de periode 2020 – 2025.

Wie en wat
 we zijn