Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Filter op Categoriën
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Adviezen
Nieuwsflits
Rijnpost
WAC Algemeen

Missie

De missie van de WAC is gebaseerd op het doel van de WAC zoals in de acte van oprichting is vastgelegd. 

Het zijn van de vertegenwoordiger/belangenbehartiger van de woonconsument in Veenendaal door het tot stand brengen van inhoudelijke zaken op het gebied van volkshuisvesting in Veenendaal. Dit zodanig dat het woningbestand en de woonomgeving blijvend is/wordt afgestemd op de woonwensen van de woonconsument van Veenendaal.

Doelstelling

De doelstelling van de WAC is vastgelegd in de oprichtingsacte en nog steeds actueel. 

Het behartigen van de belangen van de woonconsument in de gemeente Veenendaal. Zij doet dit vanuit de visie van de woonconsument. De stichting zet zich in voor het bevorderen van de kwaliteit van wonen en daarmee voor de leefbaarheid van zowel bestaande als toekomstige woningen en hun woonomgeving en al wat daarmee in de ruimste zin verband houdt. De WAC wil namens en met de woonconsument gesprekspartner zijn van opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders, zowel tijdens de voorbereiding als gedurende de bouw casuquo vernieuwbouw van woningen en de realisatie van woonomgevingen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

De organisatie

Missie en doelstelling

Bert Duijker - Voorzitter

Achtergrond:

 • Leraar aardrijkskunde

Ervaring:

 • Onderwijs
 • Raadslid
  (RO/woning ontwikeling)

Marjan Akse - Secretaris

Achtergrond:

 • Bouwkundige HBO
 • Audiciën MBO

Ervaring:

 • Woningbouw
 • Utiliteitsbouw
 • Zorginstellingen
 • Onderwijsinstellingen

Anton Brinkman - Penningmeester

Achtergrond:

 • HTS bouwkunde
 • NVM Makelaardij

Ervaring:

 • Woningbouw
 • Winkelcentra
 • Utiliteitsbouw

Kernwaarden

De WAC ziet zich als nadrukkelijke speler, belangenbehartiger, van de Stakeholders (woonconsument). De WAC onderhoudt daartoe contacten met de Suppliers (aannemers/ontwikkelaars/ontwerpers c.a.) de Gemeente en de Stakeholders (woonconsument).
De kernwaarden van de WAC zijn:

 • Transparant zijn
 • Onafhankelijk zijn
 • Inbrengen kennis
 • Werken op basis van consensus
 • Belangeloos zijn
 • Gevraagd en ongevraagd optreden

Externe omgeving

In de figuur worden zowel de externe 
als de interne omgeving van de WAC weergegeven.

Externe omgeving

De externe omgeving van de WAC wordt met name
gevormd door:

 • Stakeholders
 • Suppliers
De organisatie

Externe omgeving

Organisatie

De interne organisatie is dynamisch en wordt aangepast aan de veranderende input die de WAC vanuit haar externe omgeving ontvngt.
Anno 2020 kent de WAC meerdere werkgroepen c.q. portefeuilles, te weten:

 • Samenleving & woonbehoefte
 • Plantoetsen
 • Kennispunt
 • Communicatie Marketing PR
 • Duurzaamheid

Afhankelijk van de ontwikkelingen op de woonmarkt wordt de organisatie aangepast. 

De WAC is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst. Het werk wordt gedaan door het bestuur. De competenties voor de
bestuursleden zijn:

 • Integer
 • Vakkennis
 • Communicatief ingesteld
 • Affiniteit met bouwen, wonen en woonomgeving in Veenendaal
 • Innovatief denkvermogen
 • Observatie vermogen
 • Besluitvaardig
De organisatie

Interne omgeving
 
Organogram &
competenties