Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Filter op Categoriën
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Adviezen
Nieuwsflits
Rijnpost
WAC Algemeen

Convenant

De rol van de WAC in de gemeente Veenendaal is vastgelegd in een convenant. Daarin is geregeld, dat de WAC in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij de beleidsvorming op het gebied van wonen met zorg en de beleidstukken met betrekking tot overige bouwplannen. Deze worden door de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium aangeleverd. Verder is geregeld dat de WAC gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen.

Moment van inzet

De WAC kan in verschillende stadia van de planvorming omtrent woningbouw om advies worden gevraagd. Dat kan op het moment van haalbaarheidsstudie en concept ontwikkeling maar ook op het moment van uitwerkingsfase.

Focus

De WAC heeft de focus met name gericht op levensloopgeschikt ontwerpen en bouwen en op zorgaanpasbaar bouwen. Het streven is om mensen zolang mogelijk te kunnen laten wonen in hun eigen woning. Ook op het moment dat men meer hulp behoevend wordt. Tot op heden worden door de WAC de bouwplannen getoetst aan de hand van de ToetsWijzerWonen van het landelijk orgaan VACpunt Wonen.

Werkplan
2022-2027

Focus en kaders

Werkwijze

De WAC streeft er naar op een zo vroeg mogelijk tijdstip in de ontwikkeling van woningbouw projecten te worden betrokken door ‘bouwend Veenendaal’.

Verder zet de WAC zich er voor in ook door de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium van het bepalen van het woningbeleid te worden betrokken.

Werkdoelen

De volgende activiteiten zullen in de werkgroepen uitgewerkt worden en met de betrokken partijen zoals de Gemeente, Bouwend Veenendaal, de Woningcorporaties en Zorginstellingen worden
afgestemd: 

 • Verhogen naamsbekendheid bij de Woonconsument
 • Vergroten naamsbekendheid WAC bij ‘bouwend Veenendaal’
 • Intensiveren contacten met gemeente
 • Vernieuwen toetstools
 • Deelname klankbordgroep Energietransitie
 • Visie op verduurzamen opstellen en uitdragen
 • Uitwerking Omgevingsvisie kritisch volgen
 • Betrokken zijn bij de uitwerking deelplannen Omgevingsvisie
 • Betrokken zijn bij actueel houden Woonvisie en nota ouderenbeleid
 • Promotie WAC bij overige Suppliers
 • Kennisontwikkeling voor uitoefenen taak o.a. op het gebied van duurzaamheid & energie, levensloopgeschiktheid, zorgaanpasbaar 
Werkplan 
2022-2027

Werkwijze 
&
werkdoelen

Beleidsplan 2022

Bekijk hier ons beleidsplan van 2022