COLUMN: WOON/VERHUISCOACH IN VEENENDAAL

Om iedereen in Veenendaal van een passende woning te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Heel wat ouderen in een eengezinswoning ervaren nu…

Lees verder

COLUMN: WONEN KAN OOK BÓVEN 'T GOEIE SPOOR

Onlangs publiceerde de gemeente haar ‘Voorontwerpbestemmingsplan ’t Goeie Spoor’. Dit plan voorziet in de bouw van 125 appartementen aan de …

Lees verder

COLUMN: STAGNATIE

De woningnood is heel hoog in Nederland. We lezen steeds meer berichten over stagnatie. Ik wil proberen zo veel mogelijk zaken op een rijtje te …

Lees verder

BUURTSAAM

Een gezonde, sociale en veilige leefomgeving komt niet vanzelf tot stand. Vergrijzing, individualisering en digitalisering vragen om nieuwe …

Lees verder

25.000 NIEUWE WONINGEN IN REGIO FOODVALLEY

Minister Hugo de Jonge komt naar de regio Foodvalley. Hij gaat met de acht wethouders van de Foodvalley-gemeenten en de gedeputeerden Wonen van de …

Lees verder

PARKEREN

Veenendaal is een ambitieuze stad: in 2035 is ze energieneutraal, de mobiliteit wordt verduurzaamd en men wil een groene en klimaat-adaptieve stad …

Lees verder

TIPS OM SNEL ENERGIE TE BESPAREN

Waarom zou u? Klimaat? Zelfvoorzienend zijn? Poetin? Toekomst voor uw kinderen? Oké, als u ook uw portemonnee belangrijk vindt, dan zijn …

Lees verder

OUDER WORDEN

Blijven wonen in onze koopwoning of verhuizen? U herkent het wel, kinderen de deur uit en je vraagt je af: willen we blijven wonen of gaan we …

Lees verder

SENIOREN WILLEN GEEN EENGEZINSWONING MET TUIN

Is dat niet te ongenuanceerd? Natuurlijk zijn er senioren die graag in de tuin werken, ook nog na hun 80ste verjaardag, maar ik las deze conclusie …

Lees verder

VERSTEDELIJKINGSAKKOORD VOOR NIEUWE WONINGEN

De Regio Foodvalley heeft na een aantal jaar werken aan een Verstedelijkingsstrategie nu voldoende onderzoek gedaan voor een …

Lees verder

WIST U DAT...

Deze aanhef is niet gebruikelijk voor een column maar het wekt wel de nieuwsgierigheid op. De mens is van nature nieuwsgierig belust. Wist u dat…

Lees verder

VEENENDAAL, DORP OF STAD?

Het centrum van Veenendaal is bijna onherkenbaar veranderd. In 15 jaar tijd zijn er meer dan 600 woningen bijgekomen en het wonen in het centrum is…

Lees verder

VEENENDAAL: DON QUICHOT VAN DE REGIO?

De Veenendaalse gemeenteraad heeft medio 2020 besloten dat er ‘geen plaats is voor windmolens’ binnen haar grenzen. De door ‘Den Haag’ opgelegde …

Lees verder

VACATURE

Zoek je activiteiten als vrijwilliger?Is volkshuisvesting en de woonkwaliteit jou op het lijf geschreven?Reageer dan!!! De WAC (Woon Advies …

Lees verder

PHARRTERREIN WORDT GREENFIELDS

Op 9 juni was er voor geïnteresseerden midden in de wijk ‘Het Ambacht’ een gemeentelijke voorlichtingsavond over de transitie van dit deels …

Lees verder

WOONVISIE 2022-2025 MOET ACTUEEL BLIJVEN

Waar moet de gemeente nog 10.000 woningen bouwen en hoe zorgt zij ervoor dat senioren een grote woning verlaten om de doorstroming op gang te …

Lees verder

WAT ROTTERDAM KAN, KAN VEENENDAAL OOK

Bewoner “Thuiszorgflat” uit Rotterdam aan het woord:  “Wij hebben hier veel meer te doen, allerlei spelletjes, klaverjassen beneden en …

Lees verder

BOUWEN VOOR JONGEREN, BOUWEN VOOR OUDEREN?

Iedereen kent inmiddels deze woorden wel. Ook onze plaatselijke politieke partijen hebben ze gebruikt in hun campagnes naar de verkiezingen voor de…

Lees verder

DUURZAME BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

We leven in een turbulente tijd. Er gebeurt van alles om ons heen. Hoe spijtig ook, op veel gebeurtenissen, kunnen we als individu niet of …

Lees verder

WONEN IS HOT

Valt u dat nou ook op? Wat je ook maar leest of waarnaar je ook kijkt, het gaat over wonen. Huizen te weinig. Huizen te duur. Huizen niet te koop. …

Lees verder

BRIEF AAN DE RAAD

Geachte leden van de gemeenteraad, U kent ongetwijfeld de WoonAdviesCommissie Veenendaal. Sinds 1961 actief op het gebiedvan het wonen in uw …

Lees verder

WAT WORDT STRAKS HET WONINGBOUWPROGRAMMA?

Gaat u ook stemmen voor de gemeenteraad op 16 maart? Laat u zich leiden door de landelijke politiek om aan te geven of u achter het huidige kabinet…

Lees verder

HOE BETROKKEN VOELT U ZICH BIJ DE ENERGIETRANSITIE?

Meer op stoom, we hebben tegenwoordig zelfs een speciale ministerspost voor klimaat enenergie en ook een minister voor natuur en stikstof. Maar hoe…

Lees verder

WORDT ONZE DOORZONWONING STRAKS EEN BLOK AAN ONS BEEN?

In de achterliggende periode heeft u als lezer van De Rijnpost alweer een vijftiental columns van ons als WAC-Veenendaal voorbij zien komen. Wie …

Lees verder

VRIJE SECTORWONINGEN BINNENKORT OPGELEVERD

43 huurwoningen worden binnenkort toegevoegd aan het centrum van Veenendaal. De WAC (Woon advies comm.) heeft in mei 2019 de tekeningen van advies …

Lees verder

HET KLIMAAT IS OOK ONZE ZORG

Bijna elke dag vraagt het klimaat onze aandacht. Kranten en tv zijn er vol van. En terecht.Onze planeet piept en kraakt onder ons gebruik. In hoog …

Lees verder

'WIJ KRIJGEN GRAAG REACTIES'

Op 28 september was er een beeldvormende vergadering: de raadszaal in Veenendaal goed bezet met raadsleden, ambtenaren en belangstellenden. Ook …

Lees verder

EEN NIEUWBOUWWONING IN VEENENDAAL

In de Rijnpost zie je regelmatig advertenties voor nieuwbouwwoningen/-appartementen.Heeft dat project jouw interesse dan moet je er snel bij zijn, …

Lees verder

NIEUWE LOGO WAC-Veenendaal

Allereerst de uitgangspunten voor het ontwerp van ons logo: het logo moet helder zijn en goed leesbaar/herke​nbaar ook op afstand;de relatie…

Lees verder

ENERGIE TRANSITIE BEHEERST DOOR GROOTSTE SCHREEUWERS?

Onlangs verscheen van het Landelijk Bureau voor de Leefomgeving (LBTO) een analyse met vergaande conclusies over de voortgang van de …

Lees verder

HEEFT COLLECTIEF WONEN DE TOEKOMST?

Regio Food Valley heeft een opgave om tot 2040 veel woningen te bouwen.Er wordt een getal genoemd van 40.000 woningen. Welke huizen zijn er nodig …

Lees verder

HOE WORDT UW HUIS STRAKS WARM EN WIE GAAT DAAROVER?

Het voorjaar is daar! De zon helpt ons om warm te worden. Nu nog directer dan onze kachels dat in de winter doen. Maar hoe zal dat over een aantal …

Lees verder

WONEN UW KINDEREN OOK NOG BIJ U IN OP ZOLDER?

Een grote club van belanghebbenden uit de bouw- en woningsector, het bankwezen, verzekeraars, ouderenorganisaties, de ggz, gemeenten en provincies …

Lees verder

WAAR WONEN DE KINDEREN?

Door Bert Duijker, WAC Veenendaal Een grote club van belanghebbenden uit de bouw- en woningsector, het bankwezen, verzekeraars, …

Lees verder

ALLEEN IN KRIMP KAN JE NOG RUIMTE VINDEN

We lezen het telkens weer. Nederland raakt vol. Ook Veenendaal raakt vol. Al eerder schreven we hierover. Het tekort aan passende woonruimte neemt …

Lees verder

VEENENDAAL IS STRAKS VOL

Ik vroeg me dat pas ineens af. Fietsend door ons mooie dorp. Wat gebeurt er met het bruisende karakter van ons mooie Veenendaal? Is het straks …

Lees verder

IN VEENENDAAL DREIGT EEN TEKORT AAN GOEDE OUDERENWONINGEN

Door vergrijzing zal de vraag naar ouderenwoningen de komende jaren flink toenemen. Wie neemt het initiatief om die woningen met goede …

Lees verder

BOUWEN VOOR MENSEN OF BOUWEN VOOR GELD?

Borrelt deze vraag ook wel eens bij u op als u kijkt naar de koop- en huurprijzen van nieuwbouw woningen? Als u dan als woningzoekende eindelijk …

Lees verder

IN GEPRAAT KAN JE NIET WONEN...

U kent ze wel, juist ja, die mensen die wonen erg belangrijk vinden. Mensen die graag in een passende woning wonen. Nu of later. Misschien wij …

Lees verder

AFSTEMMEN WOONBEHOEFTE VEENENDALER

De Woonadviescommissie Veenendaal (WAC) praat met gemeente om dewoonbehoefte van de Veenendaalse woonconsument goed af te stemmen met de gemeente …

Lees verder

INBRENG WAC VEENENDAAL RAADSVERGADERING ONTWERP OMGEVINGSVISIE

Geachte leden van de raad van Veenendaal.Een aantal van u heeft wellicht nog niet eerder kennis gemaakt met de WAC ( Woon Advies Commissie). We …

Lees verder

WAC VEENENDAAL BRENGT BEZOEK AAN INNOVATHUIS

Veenendaal - Het WAC Veenendaal, de adviescommissie die zich namens de woonconsument onder meer bezig houdt met de bouw van woningen, bezocht op …

Lees verder

PVDA THEMA AVOND BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

Op 11 december organiseerde de afdeling Veenendaal van de PvdA een themabijeenkomst over “betaalbaar en kwalitatief goed wonen, ook binnen de …

Lees verder