Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Filter op Categoriën
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Adviezen
Nieuwsflits
Rijnpost
WAC Algemeen

Historisch perspectief

Wie in de geschiedenis terugkijkt, ziet dat de sociale woningbouwsector teruggaat op één initiatief uit het jaar 1852. 

Tijdens de opkomst van de industrialisatie en mechanisatie trokken veel mensen naar de opkomende steden waar de ontwikkelingen het meest merkbaar waren. De mensen werden uitgebuit en in de overbevolkte steden sloegen zogenoemde huisjesmelkers hun slag. Zij huisvestten mensen tegen
woekerprijzen in krotten, krappe kelderwoningen, schuurtjes en ga zo door. Er zijn extreme voorbeelden bekend van grote gezinnen die gezamenlijk slechts één kamer als woonruimte tot hun beschikking hadden. Van ondergrondse riolering, stromend water, frisse bedden of badkamers was nog geen sprake. De gebrekkige hygiëne maakte dat cholera-epidemieën snel om
zich heen konden grijpen. Sociale onrust was het gevolg. 

Tegen deze achtergrond nam de stedelijke elite eerst in Londen, later ook in Parijs en Berlijn in de eerste helft van de negentiende eeuw het initiatief om goede en betaalbare woningen aan te bieden. De Nederlandse predikant Ottho Heldring (1804-1876) merkte deze buitenlandse initiatieven op. In een boek over armoede uit 1844 riep hij op tot navolging in Nederland.

Een aantal van zijn Amsterdamse vrienden, onder wie de doopsgezinde bankier C.P. van Eeghen (1816-1889), gaven hieraan gehoor. Zij richtten in 1852 de eerste Nederlandse woningbouwvereniging op: de ‘Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam’. De vereniging gaf aandelen uit van het toen kapitale bedrag van 2.000 gulden (omgerekend ongeveer 20.000 euro nu). Dit geld werd geïnvesteerd in goede, goedkope (betaalbare) woningen. De eerste werden gerealiseerd op de grond van een voormalig kantoor van de Oost-Indische Compagnie op het eiland Oostenburg. Ze moesten ‘eene matige rente opbrengen. In het werk van de woningbouwvereniging stonden begrippen als ‘reinheid’, ‘zindelijkheid’, ‘huiselijkheid’ en ‘zedelijkheid’ centraal. 

Zo ontstond de eerste aanzet voor de Volkshuisvesting in Nederland. Vervolgens duurde het nog tot 1901 voor de eerste Woningwet in Nederland van kracht werd. Deze woningwet is in 1962 en vervolgens in 1992 is deze woningwet aangepast en uitgebreid. 
Bron: Canon Volkshuisvesting

Historisch
perspectief