Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Filter op Categoriën
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Adviezen
Nieuwsflits
Rijnpost
WAC Algemeen
Suppliers

Onze leveranciers

De Suppliers zijn de spelers op de woonmarkt, de gemeente Veenendaal die enerzijds de kaders en voorwaarden scheppen om tot een woningbeleid te komen, en anderzijds zijn dat ‘bouwend Veenendaal, de bedrijven en organisaties die de woonomgeving fysiek ontwerpen, ontwikkelen, invullen en afzetten richting de woonconsument van Veenendaal. 

De WAC is zich ervan bewust dat alle partijen op de woonmarkt van Veenendaal elk hun eigen belang hebben en eigen doelen na streven. De WAC is voor samenwerking en werkt bij voorkeur op basis van consensus, zonder daarbij het belang van de woonconsument uit het oog te verliezen. 

Daarom ook kiest de WAC in haar aanpak en beleid om volgens een gestructureerde aanpak in alle fases van de woonontwikkeling op het juiste moment de juiste informatie in te brengen in die fase en op basis daarvan tot afspraken te komen.