Veenderij| Eiland L | Blok 1 en 2 | 63 appartementen

De 63 appartementen zijn in 2 bouwblokken op elk een hoek aan de Vogeltjesmarkt gesitueerd. In totaal betreft het 8 woningtypen (A t/m H) bestaande uit woonkamer/keuken met 1, 2 of 3 slaapkamers. Het woningtype A en E is op de begane grond gesitueerd en bezit slechts 1 buitengevel (met daglicht en voordeur). Wij concluderen dat de woningen niet levensloopgeschikt is.

De bewoners kunnen beschikken over een parkeerplaats op het openbaar gebied met voldoende parkeerplaatsen ook voor bezoekers. Op de situatietekening zijn vooralsnog geen stallingsvoorzieningen voor fietsen opgenomen.

Ons kenmerk: WAC20-07-01