VACATURE

Zoek je activiteiten als vrijwilliger?
Is volkshuisvesting en de woonkwaliteit jou op het lijf geschreven?
Reageer dan!!!

De WAC (Woon Advies Commissie) Veenendaal bestaat nu uit 6 vrijwilligers. Wij
behartigen de woonbelangen van de Veenendaalse woonconsument.

Onze activiteiten nemen toe. Elk nieuwbouwplan in de gemeente Veenendaal van 4
woningen of meer wordt door ons van een advies voorzien over met name op
levensloopgeschiktheid maar ook op overige gebruiksaspecten. Daarvoor hebben we
maandelijks overleg met de gemeentelijke beleidsmedewerker, afdeling Wonen. Maar
ook met overige betrokken medewerkers praten we met regelmaat over de verdere
ontwikkeling van het wonen en de toekomstige woningbouw. Daarbij richten wij ons
meer en meer op vraaggericht bouwen van woningen specifiek voor bepaalde
doelgroepen, zodat er een goede mix van woningen wordt gerealiseerd en een goede
doorstroming vanzelfsprekend wordt.

Onze activiteiten puntsgewijs:

  • Wij adviseren de gemeente o.a. over de omgevingsvisie, de omgevingsplannen, het uitvoeringsplan wonen e.d.;
  • Wij beoordelen (nieuw)bouwplannen op de woonkwaliteit en op levensloopgeschiktheid;
  • Wij voeren regelmatig overleg met de gemeente over alle facetten van wonen in Veenendaal;
  • Wij voeren overleg met de woningcorporaties;
  • We geven adviezen over het woonprogramma waaronder de ouderenhuisvesting;
  • We bezoeken nieuwbouwprojecten;
  • Wij ondernemen excursies naar interessante woonontwikkelingen in Nederland om onze kennis en kunde op peil te houden;
  • Wij komen 10 keer per jaar samen om zaken te bespreken;
  • Wij verzorgen een vaste wooncolumn in de Rijnpost;
  • We voeren overleg met omliggende WAC’s, o.a. die van Ede, Wageningen en Renkum.


Wie zoeken we?
Graag komen wij in contact met personen die een duidelijke affiniteit hebben met het
brede werkveld van de Volkshuisvesting, woonplanning en woonkwaliteit. Daarbij
denken wij bijvoorbeeld aan personen met een bestuurlijke achtergrond (gemeente)
en/of planontwikkeling, en/of bouwbegeleiding, en/of communicatie, en/of energie
beheer en duurzaamheid. Enerzijds zoeken we versterking, maar anderzijds ook
kennisinbreng en support voor de continuïteit van onze activiteiten.

Interesse?
Hebben wij je interesse gewekt, reageer dan hier. Wil je toch nog meer weten? Bel met de voorzitter, het telefoonnummer kun je ontvangen door ernaar te vragen via een email