DUURZAME BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

We leven in een turbulente tijd. Er gebeurt van alles om ons heen. Hoe spijtig ook, op veel gebeurtenissen, kunnen we als individu niet of nauwelijks invloed uitoefenen. Maar op sommige zaken wel, zoals de kwaliteit van wonen en woonomgeving in Veenendaal. Als kiezer hebben we een nieuwe gemeenteraad gekozen, binnenkort hebben we hopelijk een nieuw college van B&W. Middels een open brief deden wij één appel op onze nieuwe gemeenteraad. Graag delen wij deze met jullie. Vanwege de ruimte in deze column beperken wij ons tot de kern van onze brief.

“Geachte leden van de gemeenteraad,

U kent ongetwijfeld de WAC Veenendaal. Naast aandacht voor de woonkwaliteit vragen wij al  enige jaren extra aandacht voor direct verbonden onderwerpen als woningbouwprogrammering en duurzaamheid. Voor dat laatste vragen wij aan het begin van de nieuwe bestuursperiode uw extra aandacht. De aanleiding is uiteraard de klimaatcrisis die al langer om actie vraagt. De sterke stijging van de energieprijzen, veroorzaakt door geopolitieke gebeurtenissen, zorgt voor grote groepen inwoners extra armoede. Juist vanwege deze geopolitieke moet de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sterk verminderen. Dit alles is ongetwijfeld voor u geen nieuws.

Het programmaplan 2025 is alweer enkele jaren oud. De ontwikkelingen op het gebied van alternatieve oplossingen gaan zeer snel en vragen een voortdurende vertaling naar het beleid.

We willen dit verzoek niet overladen met concrete voorbeelden van noodzakelijke en haalbare acties. Beter lijkt ons om het nieuwe college op te dragen om samen met de medewerkers en partners in de samenleving dit in te vullen. Het moet vooral gaan om zaken die de inwoner direct bereiken en hen verleiden om mee te gaan doen. Naast de proefwijken dient daarbij extra tijd en inspanning te gaan naar de wijken waar veel energiebesparing valt te halen en er een noodzaak voor is vanuit sociaal beleid. Bijvoorbeeld meer echte hulp bij onderzoek en realisatie van mogelijkheden en de voordelen/effecten daarvan en meer advies bij toepassing van beste oplossingen. En een betere zichtbaarheid en bereikbaarheid van het trefpunt en energieloket. Liefst ook in de wijken met vooruitgeschoven contactpunten. En met extra geld voor de samenwerking met Vallei Energie waardoor extra vrijwilligers kunnen gaan optreden. En tenslotte met extra en nieuwe financiële ondersteuning van inwoners die de uitvoering ter hand willen nemen. We roepen u ook op niet alleen te wachten op de aangekondigde extra rijksmiddelen maar al in de kostbare tussentijd, dat is onmiddellijk, met eigen geld voor een vliegende start te zorgen en zo een constante stroom in de komende jaren mogelijk te maken.

We zijn uiteraard bereid mee te doen bij de verdere uitwerking en invulling. Maar voor nu is een essentiële randvoorwaarde dat uw raad daarvoor de noodzakelijke extra ruimte biedt door opname in het raadsprogramma 2022 – 2026 en het daarop te baseren collegeprogramma.”

namens WAC Veenendaal.

Een kopie van deze brief is verkrijgbaar via: info@wac-veenendaal.nl