Column: Kan burgerparticipatie een wand van hoogbouw voorkomen?

VEENENDAAL Dit was de titel van de bijeenkomst van de Vastgoedmonitor van de Foodvalley Gemeenten. Bouwers, ontwikkelaars, ambtenaren van steden en provincies, woningcorporaties en ook leden van WAC’s waren aanwezig.

Dit keer waren we te gast in Wageningen in een van de gebouwen van de WUR. Na het gebruikelijke openingswoord, deze keer van de burgemeester Floor Vermeulen, waren er 2 interessante sprekers. Peter Boelhouwer van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft nam ons mee met de bevolkingsprognoses tot 2040 (die stijgt matig richting 19 miljoen). Ook het aantal huishoudens stijgt met 1 miljoen naar 9,5 miljoen en dat die stijging vooral wordt gevormd door een hoger migratiesaldo. We kregen een kaart te zien waarop duidelijk was te zien dat vooral in het midden van Nederland de groei het grootst is.

De consequenties van deze demografie voor de woningvraag: Hij noemde er 10 hieronder enkele: – Groei bestaat voornamelijk uit eenpersoonshuishoudens  – Gezinnen en ouderen (sinds kort) trekken vaker weg uit de grote steden  – weinig doorstroming bij oudere alleenstaanden. Dat het aantal bouwvergunningen achterblijft bij de ambitie: per jaar 100000 woningen is al jaren bekend. Ook hoorde ik een variant op Nimby: Yimby (Yes in my backyard) Op de site van de Vastgoedmonitor staat alles te lezen over deze presentatie.

In de tweede presentatie van Jos Feijtel bleef mij bij de volgende stelling: ‘Een drama van goede bedoelingen’. Er vinden bij een project 18 onderzoeken plaats, ik noem er enkele: groen, vleermuis, participatie, duurzaamheid, bodemvervuiling (?) U begrijpt dat het niet snel gaat. Toch zijn er vaak ‘Versnellingstafels’ en ‘Aanjaagteams’. Gemeenten en corporaties hebben coaches in dienst genomen om de doorstroming te bevorderen.

Aan het eind waren er enkele stellingen: ‘Voor vleermuizen wordt sneller een huis gebouwd dan voor mensen’ en ‘Jongeren verdienen meer aandacht dan ouderen in woningbouwplannen’. U begrijpt dat daar wel een aardige discussie uit ontstond. Aan het eind was er een half uur netwerk. Misschien zijn de ontwikkelaars en bouwers wel gekomen om te polsen of er plannen gemaakt kunnen worden.

De intentie om veel te bouwen in de regio is echt wel aanwezig, maar grond, vergunning, doelgroepenonderzoek, financiële risico’s enz, werken vertragend. Dan heb ik het nog niet over: net congestie en stikstofproblematiek. Maar iedereen was positief om de woningnood te lenigen.

door Bert Duijker

Reacties: info@wacveenendaal.nl