BOUWEN VOOR JONGEREN, BOUWEN VOOR OUDEREN?

Iedereen kent inmiddels deze woorden wel. Ook onze plaatselijke politieke partijen hebben ze gebruikt in hun campagnes naar de verkiezingen voor de nieuwe leden van de Gemeente Raad. Prima dat die groepen veel aandacht krijgen. Natuurlijk moeten we gaan bouwen voor starters en ouderen. Maar … vergeten we dan niet een grote groep? Ook mensen, gezinnen die tussen starters en ouderen in zitten willen verhuizen. Of naar een eerste koopwoning of een volgende stap maken in hun wooncarrière.

Bouwen voor jongeren

Laten we eens kijken wat er gebeurt als we 10 woningen bouwen voor jongeren. Daar helpen we dus 10 jongeren mee. Punt.

Bouwen voor ouderen 

Laten we eens kijken wat er gebeurt als we 10 woningen bouwen voor ouderen. Daar helpen we 10 ouderen mee. Punt? Neen hoor. Laten we het simpel houden. Stel deze 10 ouderen wonen in een koopwoning in de hoogste prijsklasse, bijvoorbeeld € 700.000,00. Die 10 woningen moeten dus verkocht worden. Verkocht aan 10 kopers uit woningen van € 500.000,00. Die worden verkocht aan 10 kopers uit woningen van € 300.000,00. Nu hebben 30 mensen, gezinnen een andere woning kunnen kopen.

Ja, ik hoor het u al zeggen. Ouderen kunnen geen woning meer kopen. Gelukkig kan dat tegenwoordig wel. Ook ouderen kunnen een hypotheek krijgen. Sterker, ouderen hebben een huis verkocht waar geen hypotheek meer op zit of een lage hypotheek. Hierdoor zullen zij goedkoper kunnen wonen in een koopwoning of appartement dan wanneer zij gaan huren. Zo wordt de doorstroming bevorderd. Voor een aantal kopers geldt ook dat zij de overwaarde van hun woning mogelijk te gelden kunnen maken en gaan benutten, hetzij voor leuke dingen doen, hetzij bij het helpen van hun kinderen bij de financiering van hun woning. Het hoofdstuk financiën bespreken we graag een volgende keer.

Bouwen voor ouderen en jongeren of eerst naar wat anders kijken?

Heeft onze deels vernieuwde gemeenteraad wel een goed beeld van de woningen in Veenendaal? Ik bedoel, weten zij hoeveel woningen er zijn in de diverse prijsklassen c.q. voor de verschillende doelgroepen? Is er een evenwichtige opbouw in de woningvoorraad? Kortom waar ligt de echte behoefte bij de Veenendalers? Meer rijtjes-woningen, appartementen of juist meer twee onder-éénkappers en vrijstaande woningen? Hoe vullen we de mogelijke lacunes?

Een éénduidig antwoord hebben wij hier nu nog niet voor. Bij het nieuwe college van B&W en de vernieuwde Gemeente Raad ligt er de uitdaging dit op te pakken en in te vullen. Meer vraaggericht plannen en bouwen voor de Veenendaalse woonconsument. Onder andere gericht op jongerenhuisvesting en ouderenhuisvesting de doorstroming bevorderend. Graag voeren we hierover de dialoog met de gemeente Veenendaal en hebben daarom middels twee brieven, onze deelname aan de infomarkt voor gekozen raadsleden en bij de Stadsgesprekken kaders gegeven voor het komende woningbeleid in onze mooie gemeente.

Wilt u reageren, of meer weten: info@wac-veenendaal.nl / www.wac-veenendaal.nl

Luc Kouwenhoven
Woon Advies Commissie Veenendaal