Zou autodelen een oplossing kunnen bieden in Veenendaal?

VEENENDAAL Om ruimte en kosten te besparen wordt in de planvorming voor het bouwen van woningen ook in Veenendaal steeds meer heil gezocht in de deelauto. Met name in het nieuw te ontwikkelen plan Het Ambacht wordt ingezet op een flink beperkt autogebruik en een beperking in de hoeveelheid parkeerplaatsen. Overigens niet alleen in verband met de inzet van deelauto’s, maar in de veronderstelling dat de nabijheid van ov ook de behoefte aam autobezit van de toekomstige bewoners zal doen afnemen.

Maar inzoomend op de deelauto: zou dit systeem wel een oplossing kunnen bieden in Veenendaal? De Factsheet Autodelen van de het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt hiervoor wel inzicht.

De groei van het deelautopark in Nederland is traag. Uit onderzoek blijkt dat mensen die al een auto bezitten, niet snel zijn over te halen om deze weg te doen en over te stappen op het gebruik van deelauto’s. In de grote steden zijn het vooral alleenstaanden, huishoudens zonder kinderen en autoloze huishoudens die gebruik maken van deze vorm van mobiliteit. En dan vooral voor lange afstanden.

Het blijkt voor het succes ook van groot belang dat er verschillende vormen van autodelen beschikbaar zijn, te weten een combinatie van: roundtrip (auto altijd terugbrengen naar de ophaalplek), free floating (achterlaten op plek van bestemming), community based (vaste pool gebruikers met vaste deelauto’s) en peer-to-peer (verhuur eigen auto aan derden).

Op basis van deze gegevens is het inzetten van een deelauto ten behoeve van de reductie van het aantal verplicht aan te leggen parkeerplaatsen bij afzonderlijke bouwplannen volstrekt niet realistisch. In Het Ambacht ligt misschien een kans als er een totaalplan met verschillende vormen van autodelen wordt aangeboden. Door dat in dit gebied wordt ingezet op huisvesting voor jongeren (die wellicht bij een goed aanbod afzien van de aanschaf van een auto) en ouderen (die wellicht te bewegen zijn de auto weg te doen) ontstaan hier misschien mogelijkheden.

Een probleem is dat het gebied steeds met deelplannen zal worden ontwikkeld. Alleen de gemeente kan hier dus de regie gaan voeren over een totaal mobiliteitsplan voor het gebied, waarbij de ontwikkelaars wellicht kunnen bijdragen aan de tekorten in de exploitatie die zeker in de beginfase van de ontwikkeling van het gebied zullen ontstaan.

door Hans Wiegel

Reageren via info@wac-veenendaal.nl