WORDT ONZE DOORZONWONING STRAKS EEN BLOK AAN ONS BEEN?

In de achterliggende periode heeft u als lezer van De Rijnpost alweer een vijftiental columns van ons als WAC-Veenendaal voorbij zien komen. Wie zijn wij eigenlijk en wat houdt ons bezig. Wij staan voor het woonbelang van de Veenendaalse woonconsument. In deze column staan we stil bij de grote druk die er heerst op de ‘Veense’ woningmarkt.

Regelmatig voeren we overleg, over de woningbehoefte en -productie met onze gemeente, de verschillende projectontwikkelaars/aannemers, en de woningbouwverenigingen. Dat doen we alweer 60 jaar.

KWANTITEIT
Tussen 1946 en 1963 werden in Nederland zo’n miljoen woningen gebouwd om de naoorlogse woningnood het hoofd te bieden. Lukte dat? Helaas niet. Begin jaren zestig werd de woningnood tot volksvijand nummer één verklaard. De woningproductie werd opgevoerd tot circa 100.000 stuks per jaar. Resultaat anno nu? Een tekort van 300.000 woningen.

In die roerige jaren 50 en 60 stond de kwantiteit voorop. Zoveel mogelijk mensen moesten snel aan een woning worden geholpen. Daardoor raakte de kwaliteit achterop. Niet zozeer de technische kwaliteit, als wel de woonkwaliteit. Juist in dat spanningsveld van kwantiteit en kwaliteit zag de WAC Veenendaal in 1961 het levenslicht met als doel de woonkwaliteit in brede zin te verbeteren. Vele bouwplannen zijn zo van WAC-adviezen voorzien en verbeterd.

KNELPUNTEN
Anno 2021 zien we wederom grote knelpunten in de woningmarkt opdoemen. Naast het gigantische
tekort zijn milieuzaken, de energietransitie en ellenlange vergunningstrajecten een vertragende factor. Brussel en het IMF denken druk op onze woningmarkt te moeten uitoefenen. Algehele afschaf van de rente-aftrek en de eigen woning als eigen vermogen aanmerken dreigen.

Stel u voor, jaren via de eigen woning gespaard voor pensioenverbetering en op aandringen van onze overheid en banken, vervroegd afgelost. Als AOW’er wil je op zoek naar een nieuwe woonstek, een woning die je beter past, dichterbij voorzieningen, minder onderhoud, meer vrije tijd, et cetera. Ontzorgd worden. Helaas, die woning of dat appartement is niet te vinden op Funda. Dus je blijft zitten. Ongewild de doorstroming voor anderen belemmerend. Met een beetje pech moet je dan ook nog afrekenen met de fiscus. Wordt zo niet onze doorzonwoning of villa een blok aan ons been?

REGIE
Beste lezer, zo is er nogal wat dreiging op onze woonmarkt. Van een immens tekort, tot mismatch tussen
vraag en aanbod, tot het risico van ongewenste fiscale druk. Tijd om de bakens te verzetten. Allereerst meer regie door de regering bij de planning van de woningproductie. Doorstroming op gang brengen, onder meer door uitkeringsgerechtigden niet te korten als ze gaan samenwonen en een woning voor doorstroming vrijspelen. De lokale overheid en bouwend Veenendaal inspireren tot beter vraaggericht plannen van het soort woningen.

Ten slotte beste lezer, ook bij u ligt een deel van de oplossing. Maak kenbaar waaruit uw woonbehoefte bestaat. Laat u horen bij de gemeente, ook als maatregelen een bedreiging kunnen zijn.

Guus Hendriksen