WOONVISIE 2022-2025 MOET ACTUEEL BLIJVEN

Waar moet de gemeente nog 10.000 woningen bouwen en hoe zorgt zij ervoor dat senioren een grote woning verlaten om de doorstroming op gang te brengen? De politiek blijft worstelen met de Woonvisie 2022-2025. Toch waren de partijen blij dat er nu een stuk ligt waar Veenendaal mee aan de slag kan.

door Peter Kuijpers

,,Wij missen ook nog wel een paar dingen of we zouden graag willen dat zaken meer gewicht krijgen’’, gaf Age Veenstra namens de Woon Advies Commissie aan. De WAC adviseert al sinds 1961 over nieuwbouwplannen in Veenendaal en pleit bij de gemeente om door te gaan met behoefteonderzoek. ,,Zo houd je aansluiting met wat echt leeft bij de inwoners en wat echt nodig is om de woonnood op te lossen. Wij pleiten aan de visie een jaarlijks programma toe te voegen met daarin en compleet overzicht van concrete acties. En uitbreiding van de prestatieafspraken met de corporaties. En dan uiteraard duurzaamheid. Verbindt elke keer weer aan een plan een concrete duurzaamheidsactie.’’

ACTUEEL Op vragen van de raadsleden gaf Veenstra verder aan dat er verschrikkelijk veel geregeld moet worden en dat snelheid ook belangrijk is. ,,Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Dit stuk geeft ook aan dat er oplossingen zijn en ouderen zijn goed vertegenwoordigd. Met een passende woning kan doorstroming in gang worden gezet. Is er ook passend woningaanbod voor ouderen die in de sociale huur willen gaan wonen?’’, vraagt Rick Moerman (ChristenUnie) zich af. Iris van de Laar vroeg de wethouder actueel te blijven met de visie: ,,Er is een mix aan woningen met aandacht voor doelgroepen en het doorstromingsproces. ProVeenendaal ziet graag een jaarlijkse evaluatie en tweejaarlijkse actualisatie.’’

GROND Maud Veraar van D66 vroeg met name om snelheid. ,,Snelheid vinden we erg belangrijk. Graag zouden we zelfs een apart deel in de Woonvisie zien over accelereren. Senioren wonen zo lang mogelijk zelfstandig. Maar zij wonen in grote huizen, die we goed kunnen gebruiken.’’ Marc Dorst (CDA): Er wordt gemikt op 10.000 woningen, zonder dat hier plek voor is op dit moment. Er staat de hoop uitgesproken dat andere gemeenten grond afstaan. Wat als we er geen grond bij krijgen?’’ Amir Itejawi van de PvdA ziet dat de nood om woningen hoog is: ,,Dit vraagt een forse investering. Woningbouw mag niet ten koste van woningbouw en het groen gaan, maar er moet juist veel meer groen in de stad bij moet komen. We zien goede punten in deze visie, zoals het streven naar behoud van de huidige aantrekkelijkheid om hier te wonen en te bouwen.’’

SOCIAAL Voor Lokaal Veenendaal had de visie beter gekund. ,,We moeten oplossingen voor morgen bedenken. Kunnen we meer aandacht besteden aan het splitsen van woningen. Wij willen voor jongeren sociale huurwoningen toewijsbaar maken. Is dit technisch uitvoerbaar?’’, vraagt Jaap Pottjewijd. Dit kan volgens de wethouder niet op leeftijd. GroenLinks en ook de SP zien nog steeds een grote behoefte aan sociale woningbouw. Waar de VVD ook weer een belemmering ziet voor ontwikkelaars. Zij wil hier minder regels, maar stenen gaan stapelen. Wethouder Engbert Stroobosscher beschreef dat Veenendaal al meer sociale woningen heeft dan het landelijk gemiddelde. En dat de gemeente bij bouwprojecten op het Ambacht zelfs de grens naar zestig procent betaalbare woningen heeft opgetrokken.

BETAALBAAR ,,Het onderwerp leeft en het doet er toe. Ik wil jaarlijks een evaluatie en de actualisatie hier van af laten hangen. Dit is dan misschien al na een jaar. Het begrip betaalbaar wordt nationaal naar gekeken, waarbij de NHG grens voor een hypotheek bepalend is. En dan willen we voor de senioren aan de slag met een wooncoach om verhuizen te gaan begeleiden’’, geeft Stroobosscher als concreet plan. De provincie wil dat ook Veenendaal voor vijftig procent betaalbare woningen gaat bouwen. Over de ruimte voor woningen is het college duidelijk: ,,Wat als we geen grond krijgen? Dan zijn we in 2027-2028 uitgebouwd. We gaan niet bouwen ten koste van groen; Veenendaal moet ook groener worden. Daarom kijken we heel goed naar groen. Dit houdt onze aandacht bij wonen, bereikbaarheid, werk en de leefomgeving’’, aldus de wethouder.