WONEN UW KINDEREN OOK NOG BIJ U IN OP ZOLDER?

Een grote club van belanghebbenden uit de bouw- en woningsector, het bankwezen, verzekeraars, ouderenorganisaties, de ggz, gemeenten en provincies presenteerden 17 februari jl. een deltaplan woningnood voor 1 miljoen woningen erbij in Nederland in 10 jaar tijds.

Onlangs volgde ik een 1 op 1 gesprek tussen Sven Kokkelman en Martin van Rijn, voorzitter van de koepelorganisatie van woningcorporaties ‘Aedes’.

Sven stelde uitdagende vragen zoals hij dat bij uitstek kan: “Het zit toch vast op de vergunningen, hoe komen die sneller los”; en “Als provincies en gemeenten geen grond ter beschikking stellen”; en “Als er een zandhagedis wordt ontdekt”; en “ Als een buurtcomité vindt dat de bouwhoogte van een flat te hoog is…..” Dat gaat toch niet lukken meneer Van Rijn?

De timing van de lancering van het deltaplan was juist gekozen: een maand voor de verkiezingen met aansluitend de formatie waar dit hoog op de prioriteitenlijst komt te staan. “Als de coronapandemie er niet was geweest dan zou dit onderwerp een belangrijke plek innemen bij de verkiezingen”, aldus Van Rijn.

Elders kwam ik een voorbeeld tegen in Den Haag: Daar woonden 2 jonge mensen in een appartement van amper 50 m2 voor € 1000,-/maand. Graag kopen zij maar er zijn geen betaalbare en geschikte woningen. Hoeveel jongeren zitten nog bij hun ouders op zolder die graag willen uitvliegen? Krijgen we Italiaanse toestanden waarbij de gemiddelde leeftijd van thuiswonende jongeren meer dan 30 jaar is, het hoogste van Europa?

Afschaffen verhuurdersheffing

Oud-minister Stef Blok (VROM) schreef in 2017 dat de woningbouw er goed voor stond. Vier jaar later komt er een soort deltaplan om Nederland te huisvesten.

Schaf de verhuurdersheffing af, gekoppeld aan een prestatieplicht voor nieuwe, betaalbare huurwoningen.

Al eerder pleitten wij voor een nieuwe minister van VROM, komt deze er na 17 maart? Een eerste goede daad van deze minister zou zijn het afschaffen van de verhuurdersheffing, zoals woningcorporaties ook bepleiten, koppel dit wel aan een prestatieplicht voor het bouwen van voldoende, betaalbare huurwoningen voor diverse doelgroepen.

Waar staat Veenendaal?

Er zijn plannen van de U16 (Utrecht met omliggende gemeenten) om ten westen van Utrecht, Rijnenburg, een grote nieuwe woonwijk te realiseren met meerdere thema’s. Onder het nieuwe motto: ‘Gezond stedelijk leven’ is het streven 130.000 nieuwe woningen te bouwen. 

Onze vraag is: wat doet Veenendaal?

Van de wethouder van Amersfoort las ik, dat hij wil samenwerken met de gemeenten van Food Valley. Onze vraag is wat doet Veenendaal? We schreven al eerder Veenendaal is over 7 jaar vol, wat dan?  Hoe gaat Veenendaal een rol spelen in de oplossing van de huidige woningnood, slaat ons bestuur de handen ineen met de buurgemeenten (V6) en provincie voor uitbreiding of accepteren we dat Veenendaal uitgebouwd raakt? Onze gemeente heeft bewezen kwalitatief goede en mooie woonwijken te kunnen ontwikkelen. Daarom: Veenendaal pak je rol bij het Deltaplan wonen. 

Bert Duijker
Woon Advies Commissie Veenendaal

Reageren? mail: info@wac-veenendaal.nl