WIST U DAT…

Deze aanhef is niet gebruikelijk voor een column maar het wekt wel de nieuwsgierigheid op. De mens is van nature nieuwsgierig belust.


Wist u dat de Woon Advies Commissie (WAC) te Veenendaal alle projecten van vier woningen of meer beoordeelt op levensloopgeschiktheid?


Deze beoordeling vindt plaats conform een convenant tussen de WAC en de gemeente Veenendaal, afgesloten in januari 2019.


Bij deze beoordeling wordt gebruik gemaakt van een Toetsingskader(TK) en Uitgangspunten(UP), die het afgelopen jaar door de WAC is ontwikkeld en door de gemeente is geaccordeerd. Deze TK en UP zijn opgesteld voor grondgebonden woningen, woongebouwen en Woonomgeving.


In deze TK en UP zijn naast de voorwaarden voor levensloopgeschiktheid ook criteria opgenomen voor gebruiksaspecten, onderhoud en duurzaamheid/energietransitie.


Wist u dat deze beoordeling aangevuld met advies voor de woonconsument ter beschikking zijn? Op onze website onder de tab ‘Projectinfo’ zijn van de afgelopen jaren deze documenten, eventueel voorzien van een reactie van de ontwikkelaar, te lezen. Dit kan van toepassing komen bij uw beslissing in de aankoop of huur van een nieuwe woning.


In de statuten van de stichting WAC staat onder meer vermeld dat de WAC de belangen van de woonconsument behartigt. Op papier is dat een simpel regeltje maar in de praktijk is dit veelomvattend. Daarom willen we graag met u als woonconsument in contact komen.


De WAC heeft regelmatig overleg met afdeling Wonen alsmede de ontwikkelaars en corporaties in Veenendaal. Voor de volledige informatie over beleid en uitvoering verwijzen wij naar onze website www.wac-veenendaal.nl


Mocht u na lezing van deze column en/of het bekijken van onze website tot de conclusie gekomen zijn dat de WAC een interessante stichting is, neem dan contact op met ons via de mail info@wac-veenendaal.nl Wij nemen dan contact met u op voor kennismaking en verdere toelichting over onze activiteiten.


door Anton Brinkman
Woon Advies Commissie (WAC) Veenendaal