‘WIJ KRIJGEN GRAAG REACTIES’

Op 28 september was er een beeldvormende vergadering: de raadszaal in Veenendaal goed bezet met raadsleden, ambtenaren en belangstellenden. Ook enkele leden van onze WAC (Woon advies commissie) zaten erbij. Iedereen vormt zich een beeld van de woningmarkt, want iedereen is deelnemer. De wethouder had vier ambtenaren uit het huis gevraagd het beeld te vullen.

Eerste spreker: Is er in ruimte voor 10.000 woningen? Waarschijnlijk gaat dat een opgave voor Veenendaal worden. Maar is daar genoeg ruimte voor?

Tweede spreker: Er kwamen veel demografische cijfers langs. Alles blijft ongeveer gelijk, behalve de 70-plussers: die groep stijgt van 8.200 naar 12.500. Dat is 52 procent meer in 2040. Er is een groot tekort aan kleine woningen met goede buitenruimte; groot balkon of kleine tuin. Anders willen ouderen niet verhuizen. Is de woning ‘Zorggeschikt’ (slapen, sanitair/wassen en keuken op één etage) dan kunnen mensen met een beperkte zorgvraag blijven wonen. Het ‘Uitvoeringsplan wonen’ is het instrument waarmee de gemeente kan sturen. Ook alle plannen voor de WWZ (wonen, welzijn, zorg) komen hierin. De 30 procent sociale woningen blijft in tact: 20 procent huur en 10 procent koop. In Veenendaal is weinig ‘Middenhuur’. Wij zijn een koopstad. Ik hoorde ook een advies: 18-jarigen:
Schrijf je in bij Huiswaarts dan bouw je wachttijd op!

Derde spreker: Woonzorg-analyse: Het aantal mensen met zzp (zorg zwaarte pakket) 4 en 5 gaat sterk stijgen. Dit zijn mensen met veel hulp aan huis of 24-uurszorg intramuraal (dwz binnen een zorginstelling). Daar moet straks voor gebouwd worden. Goede vragen vanuit de zaal: Waarom zijn er dan zo weinig zorg-geschikte woningen in ‘Oost’ gebouwd? En: Komt er niet een groot tekort aan zorgpersoneel voor al die ouderen?

Vierde spreker: Hoe vullen we het afwegingskader om ontwikkelaars te dwingen te bouwen voor jongeren en ouderen. Dat is moeilijk. Gaan de ontwikkelaars de woningen bouwen die Veenendaal nodig heeft? Met deze kennis gaan de raadsleden meedenken met het college.

De volgende avond werden we uitgenodigd door de beleidsambtenaar WWZ om alles nog eens door te spreken. Als leden van de WAC voelen we ons de vertegenwoordiging van de bevolking en hadden nog wel enkele vragen. Wat is gespikkeld wonen? Je bouwt een complex met woningen voor jongeren en ouderen. In den lande zijn er al enkele voorbeelden gerealiseerd. Dat werkt goed.

Ouderen koken weleens voor jongeren en zij helpen de ouderen met hun tablet of boodschappen doen. We spraken ook over wat de rijksbouwmeester heeft gezegd: 1-gezinswoningen zijn er al genoeg. Andere vormen zijn noodzakelijk. Hebben de ontwikkelaars dat ook al door?

Ik stelde net: wij vertegenwoordigen u. Bent u het met ons eens of oneens. Wij krijgen graag reacties uit de samenleving. Dan ontstaat er een dialoog met de burgers uit onze mooie gemeente.

Bert Duijker
Woon Advies Commssie