WAT WORDT STRAKS HET WONINGBOUWPROGRAMMA?

Gaat u ook stemmen voor de gemeenteraad op 16 maart? Laat u zich leiden door de landelijke politiek om aan te geven of u achter het huidige kabinet staat of dat juist wil afkeuren? Wij kijken liever naar wat de politieke partijen in Veenendaal beloven om te gaan doen aan het oplossen van de knelpunten op de ‘Veense’ woningmarkt. We hebben verschillende programma’s doorgenomen van de Veenendaalse politieke partijen. We ontdekken dat de woon-paragraaf er divers uitziet. Wij gaan natuurlijk geen stemadvies geven, maar wij kijken vooral welke soort woningen er bij voorkeur gebouwd zullen worden.

Als u net als de WAC vindt dat er meer seniorenwoningen, starterswoningen en tiny-houses moeten komen, en minder rijtjeswoningen of tweekappers waar de ontwikkelaars een voorkeur voor hebben, dan hebben wij, ook namens u, enkele vragen aan de ‘Veense’ politiek. Zoals: Wat bent u van plan om te doen aan betere woningen voor starters?; Hoe wilt u de doorstroming bevorderen?; Hoe staat u tegenover nieuwe woonvormen? Bijvoorbeeld een mix waarbij groepen ouderen samen met jongeren in een woongebouw wonen.

SUGGESTIES
In de weken voorafgaand aan de verkiezingen zijn er lijsttrekkersdebatten. Daar worden de lijsttrekkers kritisch bevraagd over hun belangrijkste thema’s. Vaak is er publiek bij aanwezig en kunnen kritische vragen worden gesteld. Misschien wel over de woningbouw. Een half jaar geleden heeft de WAC naar alle politieke partijen suggesties voor een beter woningbouwbeleid voor Veenendaal opgestuurd. Hieronder staan enkele kernpunten uit dit advies aan de politiek.

De gemeente moet grip en sturing hebben op de volkshuisvesting en kijken naar de behoeften van onze eigen bewoners. Woningen moeten minimaal levensloopgeschikt zijn. Is er voldoende zorg geregeld voor de thuiswonende inwoners? Verschillende projecten waar doelgroepen samen kunnen wonen moet worden gestimuleerd – jong en oud ondersteuning gevend en ontvangend. Er moet ruimte zijn voor particuliere planontwikkeling voor groepen mensen die dat zelf willen doen. De woonconsument moet meer worden betrokken bij beleid en uitvoering. Bij duurzaamheid moeten we meer naar de bekende en breed gedeelde doelstellingen van CO2-neutraal en circulair bouwen verwijzen en wij vinden dat de gemeente dat beter moet ondersteunen.

STEMWIJZER
We kunnen nu in de partij-programma’s lezen waar zij voor staan. Het is begrijpelijk dat de meeste mensen niet alle partijprogramma’s gaan bestuderen, maar waarschijnlijk komt er een plaatselijke stemwijzer. Gaat u dat die dan beslist invullen en kijk ook naar de plannen voor de woningmarkt. Welke partij gaat de plaatselijke woningmarkt met veel elan vlottrekken? Waar laat u zich door leiden?

Heeft u interesse om wel wat vaker dan eens mee te denken over de woonvormen en woonomgeving in Veenendaal, dan nodigen wij u uit om onze site te bezoeken en eens een gesprekje aan te gaan met onze voorzitter, om u zo misschien als nieuw lid van onze commissie te verwelkomen.

Bert Duijker
Woon Advies Commissie Veenendaal