WAT ROTTERDAM KAN, KAN VEENENDAAL OOK

Bewoner “Thuiszorgflat” uit Rotterdam aan het woord: 

“Wij hebben hier veel meer te doen, allerlei spelletjes, klaverjassen beneden en gymnastieken. We hebben een cursus beter leven en die is heel leuk. Ik heb ‘s avonds zorg en die is altijd correct en de dokter zit hier beneden Het is hier fijn wonen zonder meer.” 

Bovenstaande quote komt uit een minidocumentaire die ik onlangs heb gezien. Daar vertellen de verschillende betrokken partijen over het “Thuisplusflat-concept. 

Zo wordt zorg efficiënter
Er is een goede samenwerking met de zorgorganisaties en de welzijnsorganisatie. Ook een signaleringsoverleg is in het leven geroepen waar alle signalen van de bewoners besproken worden. Zo ontstaat een netwerk rondom de bewoners/huurders. Het was wel even zoeken: Waar ligt de verantwoordelijkheid van de corporatie en waar begint die van welzijn. Hoe breng je deze drie partijen bij elkaar. Hier is de gemeente aan de beurt om ze bij elkaar te brengen. Wanneer één zorgorganisatie alles organiseert dan is alles veel efficiënter en kwaliteit van zorg is beter. Iedere bewoner mag uit principieel oogpunt zijn/haar eigen zorgaanbieder kiezen, maar met 5 verschillende is het niet te organiseren. Alle medewerkers hebben veel minder reistijd wat kostenbesparing met zich meebrengt. Het richt zich o.a. op het tegengaan van eenzaamheid en het meer bevorderen van bewegen.

Zorgvraag wordt minder

Dit concept leidt tot een sterke afname van zorgconsumptie, want als mensen erg eenzaam zijn dan is de gezondheid heel kwetsbaar. De mentale en fysieke gezondheid gaat sneller achteruit. De Taskforce Wonen en Zorg daagt betrokken bewoners in het hele land uit om samen met ouderen te kijken wat er in verschillende buurten en wijken nodig is. Hoe help je elkaar, hoe maak je wonen voor iedereen prettiger in je eigen buurt? Wachten we op de gemeente of zorgaanbieder, of gaan we zelf aan de slag?

Taskforce zorg

Wat is Taskforce wonen en zorg? Het is een initiatief van de VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK en stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs die het gesprekspartner lokaal/regionaal niveau aanjagen. Daarnaast lost de Taskforce hardnekkige problemen op die aanpak van de opgave in de weg staan. Als dit in Rotterdam kan en in de meerdere plaatsen gebeurt, dan kan Veenendaal niet achterblijven. Binnenkort wordt er gesproken over het de nieuw te ontwikkelen wijk Het Ambacht. Zou dit niet een geschikte wijk zijn om deze gedachte vorm te geven. Een Thuispluswijk/flat in Veenendaal? Waarom niet, de voorbeelden zijn er?

Bert Duijker
Woon Advies Commissie Veenendaal


Reageren? Dat kan via info@wac-veenendaal.nl, Zie ook www.wac-veenendaal.nl