VEENENDAAL IS STRAKS VOL

Ik vroeg me dat pas ineens af. Fietsend door ons mooie dorp. Wat gebeurt er met het bruisende karakter van ons mooie Veenendaal? Is het straks stilstaand water?

Al heel lang staan de mensen hier schouder aan schouder. Samen bouwend aan onze gemeente. En samen genietend van alles wat hier wordt ontwikkeld. Maar blijft dat wel zo, ook als Veenendaal straks vol is?

Eerst kwam de wederopbouw na de sluiting van textiel en sigaren. Tot op lantarenpalen in Amsterdam kon je lezen dat bedrijven hier welkom waren. En wat een succes werd dat. Onze bedrijfsterreinen liepen vol en nog altijd bloeien de bedrijven; de oude en de nieuwe. En heel veel Veenendalers vonden er weer werk, naast velen van buiten.

En toen het wonen. Velen vonden hier een huis. Wijk na wijk is gebouwd. Dragonder, West, Petenbos en nu Oost. En hoe mooi zijn die wijken geworden. Veel meer dan wonen doe je daar; de mensen kunnen er leven, in groen en met voorzieningen. En wat een variatie. De laatste jaren ook weer in en rond het centrum. Pak ook maar eens de fiets en maak een rondje. Je ziet dan geen slaapstad zoals die overal in ons land zijn verrezen. Wel een dorp dat is uitgegroeid tot stad en waar door mensen wordt geleefd, gewerkt, gespeeld, gerecreëerd, gesport. Gewoon vol leven.

Maar blijft dat zo? De afgelopen jaren is er gewerkt aan een omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft die visie in december vastgesteld. Welk uitzicht biedt die visie op de toekomst? Vallen al die ontwikkelingen over een paar jaar stil?

We gaan nog wel even door. Oost afmaken. In het Centrum de laatste gaten vullen. Herontwikkeling van leegstaande bedrijfspanden. Zal vast weer mooi worden. Maar dan. Dat kan nog maar een jaar of zes.  Want dan is Veenendaal vol. Dan botsen we overal op onze grenzen.

Erg voor al die mensen van buiten die er hier niet meer bij kunnen. Maar nog veel erger voor onze kinderen. Waar moeten zij straks wonen, waar kunnen zij nog een eigen plekje krijgen? Ook in onze buurgemeenten wordt het steeds moeilijker om een huis te vinden.

Het zal niet gelijk gebeuren, maar Veenendaal gaat dan ook nog vergrijzen. Een deel van onze bruisende activiteiten zal verdwijnen.

De WoonAdviesCommissie dringt erop aan dit alles te voorkomen. Op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en vooral naar andere manieren van kijken en doen. Door alle betrokkenen, bij de gemeente en bij de ontwikkelaars.

Dat kan allereerst door heel scherp te kiezen welke nieuwe woningen er worden gebouwd. Bij voorkeur meer te bouwen voor ouderen, die daardoor hun huidige woning kunnen leegmaken. Zo kunnen lange verhuisketens ontstaan en kunnen de bestaande woningen goed gebruikt worden voor jonge gezinnen en starters. En wijs de nieuwe woning bij voorrang toe aan de eigen inwoners en dan liefst die uit een huurwoning komen.

In de tweede plaats kan op grond van buurgemeenten de nieuwbouw toch langer blijven doorgaan. Dat lijkt misschien ingewikkeld. Maar bedenk dat de hele nieuwe wijk Oost wordt gebouwd op grond die 20 jaar geleden nog van Ede was. Gewoon opnieuw zoiets regelen.

Het past dus helemaal niet bij Veenendaal om te gaan somberen. Opnieuw  schouder aan schouder samen zoeken naar de passende oplossingen. En zorgen dat onze mooie gemeente nog lang vitaal en bruisend blijft.

Als u hierop wil reageren dan kan dat op ons mailadres info@wac-veenendaal.nl .We zijn benieuwd naar uw ideeën en nemen die mee in onze contacten met alle partijen.

En zeker zo’n goed idee is hierover ook zelf contact te hebben met uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Uiteindelijk zullen zij die keuzen moeten maken en zij kunnen dan maar beter ook van u horen hoe u erover denkt. Het gaat immers om ons aller bruisende toekomst!

Age Veenstra
Woon Advies Commissie Veenendaal