Veenderij | Thuishaven / Het Hart | Eiland L | 41 woningen

Het deel D op het eiland L bestaat uit 41 woningen met verschillende beukmaten. 11 woningen hebben een beukmaat van slechts 390cm de andere 30 woningen hebben minimaal 540cm aan beukmaat.

Door de daken de ene keer haaks op de voorgevel en de andere keer in de langsrichting uit te voeren ontstaat een speels aanzicht.

Ons kenmerk: WAC20-06-04