Veenderij | De Kade | Fase 2A & 2B | 23 woningen

Het project bestaat uit 3 woningtypes met de beukmaten 600cm, 570cm, 540cm en 480cm.

De 23 woningen met een beukmaat van 480cm zijn niet levensloopgeschikt.

De gevels zijn divers ontworpen hetgeen het straatbeeld levendig maakt.

Reactie van de ontwikkelaar op ons advies: Met name de niet-levensloopgeschikte woningen zijn bedoeld voor starters in de woningbouw. Het is juist de bedoeling dat deze mensen doorstromen naar grotere woningen en deze woning weer achterlaten voor een nieuwe starter. Dit is ook zo afgestemd met de gemeente.

Ons kenmerk: WAC20-03-01