PVDA THEMA AVOND BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

Op 11 december organiseerde de afdeling Veenendaal van de PvdA een themabijeenkomst over “betaalbaar en kwalitatief goed wonen, ook binnen de sociale huursector”.

Zo’n 40 aanwezigen spraken met elkaar over vragen als: Kan iedereen in Veenendaal nog een betaalbare woning vinden? En hoe lang duurt dat dan voordat je er een hebt? Ook nieuwbouw en verduurzaming binnen Veenendaal passeerden de revue.

Afgebroken

Landelijk beleid heeft ervoor gezorgd dat het gehele stelsel van sociale huur de afgelopen jaren behoorlijk is afgebroken, betoogde Anita Engbers, voorzitter van de werkgroep huurders binnen de PvdA en adviseur van huurdersorganisaties, op zeer betrokken wijze. En het huidige kabinet heeft geen plannen om dit te repareren. Jarenlang is de bovengrens voor huurtoeslag vastgezet op een maandhuur van ruim € 700. Tegelijkertijd zijn de huren sterk gestegen. Daardoor komen minder mensen in aanmerking voor huurtoeslag, waardoor zij in financiële problemen kunnen komen. Ook worden de mogelijkheden om te investeren in nieuwbouw voor de sociale huursector beperkt door de verhuurdersheffing, die woningcorporaties aan het rijk moeten betalen.

Veenendaal 

Hans Goorhuis van Patrimoniums Woonservice, Hennie Nagel, voormalig voorzitter van de huurdersvereniging van Patrimonium en de leden van de Woonadviescommissie (WAC), gingen in op de situatie in Veenendaal. ‘’Gelukkig slagen we er in onze stad nog in om iedereen van een betaalbaar huis te voorzien. Maar omdat Patrimonium de afgelopen jaren ervoor gekozen heeft om de maximaal toegestane huurverhogingen niet volledig in de huren door te berekenen, kunnen er op termijn minder mogelijkheden zijn om verdere investeringen te doen. Opvallend is ook dat steeds meer nieuwe huurders tevens aanspraak maken op aanvullende zorg. In dat opzicht vervult de woningbouwvereniging een belangrijke signaalfunctie voor het WMO-loket in Veenendaal,’’ aldus een van de sprekers.

Suggesties

De PvdA wil graag tijdens openbare themabijeenkomsten ingaan op ontwikkelingen, die net buiten de dagelijkse politieke agenda vallen, maar wel van groot belang zijn voor mensen in Veenendaal. Indien u een bijeenkomst wilt bijwonen of indien u suggesties heeft voor een te bespreken thema, kunt u dit laten weten aan Dick Vink, secretaris PvdA Veenendaal. (veenendaal@pvda.nl)