PHARRTERREIN WORDT GREENFIELDS

Op 9 juni was er voor geïnteresseerden midden in de wijk ‘Het Ambacht’ een gemeentelijke voorlichtingsavond over de transitie van dit deels verpauperend bedrijventerrein naar een woongebied met allure. 

Veel buurtbewoners waren aanwezig. Ik schat 40 tot 50. Zij waren er vooral om hun belangen (tuinen, uitzicht) te verdedigen. Ook de WAC was aanwezig om te horen en te zien wat de plannen zijn voor deze wijk. Ik miste de toekomstige bewoners, maar wie zijn dat? Daar kom ik zo op.

Het rijk en de provincie stellen miljoenen beschikbaar om de transitie te bekostigen, anders is het niet uitvoerbaar.

Het wordt een nieuwe wijk voor ca. 1.500 woningen en wellicht 1.800 als AXA ook meewerkt. Hier komen we bij de grootste hindernis: Gaan alle bedrijven meewerken met de transitie, want verhuizing, herplaatsing voor deze bedrijven moet wel mogelijk zijn. Wat gebeurt er met het slachthuis en zijn stankcirkel. Er zijn al gesprekken gevoerd met alle bedrijven in dit gebied. Dit moet maatwerk worden voor alle bedrijven. Uit de zaal was er een ondernemer/garagehouder die aangaf dat hij nog niets had gehoord, wat van de kant van de gemeente tot een ongemakkelijke reactie leidde.

Men wil starten met de meest verpauperde hoek: het oude Pharr-terrein. Met de eigenaar is goed contact en krijgt de naam Greenfield. Meer dan 10 jaar verloedering omgetoverd naar een blikvanger op de hoek tegenover de “Groene velden”.

Wat wordt gerealiseerd?

Voorlopig geldt als uitgangspunt dat de gemeente 30% sociale huurwoningen, 30% betaalbare huur/koop. 40% vrije sector woningen wil gaan realiseren in dit plangebied ‘Het Ambacht’. De gemeente mikt met deze plannen vooral op de doelgroepen; jongeren/starters en ouderen i.c.m. wonen / zorg. Er komen zowel appartementsgebouwen alsook grondgebonden woningen en zogenaamde dek-woningen (woningen op een parkeerlaag). Kortom een complete woonwijk met eigen voorzieningen. Deze wijk krijgt geen aardgas meer, maar mogelijk een eigen wijk-verwarmingssysteem. Dit wordt nog verder ontwikkeld. 

De stedenbouwkundige gaf aan de hand van vele sheets beelden van hoe het eruit kan komen te zien. Ranke torenflats, groene daken, groene gevels, parkeerhubs (centraal gelegen parkeervoorzieningen) enz…

Als alles meezit kan de raad in dec 2022 een besluit nemen. De start van de bouw wordt voorzien per einde 2023.

Rol toekomstige bewoner

Wij als WAC hechten aan een duidelijke rol voor de toekomstige bewoners van deze grotendeels nieuwe woonwijk. Tijdens de bijeenkomst gaf de gemeente zelf al aan hier ook grote waarde aan te hechten en, iedereen zoveel mogelijk wil laten meedenken. Zo komen er per begin juli a.s. een periodieke nieuwsbrief en bij elke nieuwe stap een informatie/participatiebijeenkomst. Ook komt er een klankbordgroep

De WAC volgt deze ontwikkeling met grote belangstelling en hoopt, dat u als mogelijk toekomstige bewoner, ook uw inzet wilt tonen en ons helpt deze nieuwe wijk tot een mooie en leefbare woonomgeving te vormen.

Bert Duijker
Woon Advies Commissie Veenendaal

Reageren? Dat kan via info@wac-veenendaal.nl, Zie ook www.wac-veenendaal.nl