PARKEREN

Veenendaal is een ambitieuze stad: in 2035 is ze energieneutraal, de mobiliteit wordt verduurzaamd en men wil een groene en klimaat-adaptieve stad zijn. Staat er ook iets over fietsparkeren? Nee! Ontwikkelaars hoeven geen voorzieningen te treffen voor fietsparkeren. De WAC zal altijd kijken hoe het staat met deze voorziening en advies uitbrengen om het toch goed te regelen.

Nu het auto-parkeren: In oude wijken, gebouwd rond 1900, was er geen ruimte om te parkeren, want nog niemand had een auto. In de jaren ‘70 was de parkeernorm 1,2. Er waren weinig gezinnen met 2 auto’s. De hoogste parkeernorm die ik heb gelezen voor Veenendaal was 1,8. In de nieuwbouwwijken was dat heel normaal, want het gemiddelde aantal personenauto’s lag ruim boven 1,2.

GEDWONGEN TOT ALTERNATIEVEN

In grote steden wordt de parkeernorm naar beneden bijgesteld, omdat de ruimte zo schaars is dat men de bewoners dwingt om alternatieven te zoeken: deelauto’s, meer gebruikmaken van openbaar vervoer, fietsen stimuleren met goede fietsparkeervoorzieningen, betaald parkeren heel duur maken. Hoe hoog zal de parkeernorm worden in het Ambacht, de laatste grote inbreilocatie van Veenendaal? Men mikt op veel jongeren en ouderen, die dichtbij het treinstation Veenendaal-Centrum gaan wonen.

Ook in de Tweede Kamer denkt men mee met minister De Jonge, die 900.000 nieuwe woningen wil bouwen. In een motie van Madlener (PVV), Koerhuis (VVD) en Stoffer (SGP) vragen zij om voor voldoende parkeerplaatsen te zorgen en voor voldoende uitvalswegen bij de aanleg van nieuwe woonwijken. Dit omdat de regering vooral autoluwe wijken wil bouwen. 

HET FRANSE GAT

De WAC heeft onlangs nog een ongevraagd advies gegeven om te kijken bij het Franse Gat naar de uitvalswegen. Want wanneer er meer woningen komen, zal er wellicht congestie optreden. Daarbij stelt de gemeente (in notitie parkeernormen Veenendaal 2020) dat de parkeernorm voor een woning kleiner dan 60 m2 lager kan zijn.

Hoeveel MIRT-gelden (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) gaat Veenendaal krijgen? De regering heeft 7,5 miljard euro voor heel Nederland uitgetrokken. De rondwegen lopen vaak vol in de ochtend en avond, en Veenendaal-Oost is nog lang niet vol. Als het Ambacht vol is dan gaan de meeste mensen met de auto naar de Rondweg-oost. Oplossing?

Wilt u reageren, dan kan dat via info@wac-veenendaal.nl.

door Bert Duijker, WAC Veenendaal.