NIEUWE LOGO WAC-Veenendaal

Allereerst de uitgangspunten voor het ontwerp van ons logo:

 • het logo moet helder zijn en goed leesbaar/herke​nbaar ook op afstand;
 • de relatie met de gemeente Veenendaal is van belang;
 • het logo moet bijvoorkeur voor meerdere WAC’s bruikbaar/aanpasbaar zijn;
 • logo bruikbaar/aanpasbaar voor alle communicatie middelen van de WAC;
 • het logo moet uitdrukken wat de WAC doet.

Door de keuze van de grootte van de letters is het logo goed leesbaar en door de primaire kleuren ook herkenbaar.

De relatie met Veenendaal blijkt uit de naam Veenendaal (groot) en de kleuren blauw en geel van de eerste twee cirkeltjes. Dat zijn de kleuren van de ‘Veerse” vlag en wapen.

De naam Veenendaal is makkelijk door een andere gemeente naam te vervangen, waardoor logo voor meerdere WAC’s bruikbaar zou kunnen zijn.

Door de twee variaties (hoofd logo en afgeslankt model) is het logo in feite voor alle communicatie vormen geschikt.

De drie cirkels/bolletjes verwijzen naar het principe van een besluitvormingsproces volgens het B.O.B principe (Beeldvorming-Oordeelvorming-Besluitvorming).

 • Loep: Beeldvorming is onderzoeken.
 • Pijl: Oordeelvorming/meningsvorming is richting bepalen.
 • Afvinken: Besluitvorming is afronden, akkoord bevinden.

Naast de al toegelichte achtergrond van de kleurkeuze staan de drie kleuren ook voor:

 • Blauw:
  Water en lucht –> woonomgeving. Maar ook van vertrouwen en duidelijke communicatie;
 • Geel:
  Zon = energie —> geeft focus en doelgerichtheid. Geel is een aandachtstrekker, attentie kleur.
  Dat willen we als WAC zijn voor de Veerse woonconsument;
 • Groen:
  Balans en harmonie, evenwicht. Kleur van de natuur, van buiten zijn —> ook weer woonomgeving.
  Groen staat tegenwoordig ook voor duurzaamheid, circulaire samenleving.