Julianastraat 1 | 21 huur appartementen

Het plan bestaat uit 2 bouwblokken van 2 resp. 3 bouwlagen met 8, 9 en 4 woningen per bouwlaag. Dit maakt in totaal 21 huur appartementen.

Op eigen terrein zijn 19 parkeerplaatsen voor de bewoners gesitueerd. De bezoekers kunnen parkeren op de openbare weg, die daardoor wel tot mogelijke overlast gaan zorgen in de Julianastraat.

Conform onderstaande tabel zijn op de bijgevoegde plattegronden de matjes en de draaicirkels in de betreffende ruimten aangegeven. Hieruit blijkt dat de appartementen niet levensloopgeschikt zijn en de bestemming huisvesting voor starters bestaande uit 1 á 2 persoon huishoudens hebben.

Er zijn slechts 9 uitpandige bergingen ≥ 5 m² aanwezig, de overige 12 appartementen hebben een
gemeenschappelijke berging van 18,9 m² ter beschikking. De appartementen beschikken niet over een inpandige berging.

Ons kenmerk: WAC21-01-01