IN VEENENDAAL DREIGT EEN TEKORT AAN GOEDE OUDERENWONINGEN

Door vergrijzing zal de vraag naar ouderenwoningen de komende jaren flink toenemen. Wie neemt het initiatief om die woningen met goede voorzieningen te realiseren? Mensen kiezen niet een woning maar mensen kiezen een manier van leven en daar hoort een passende woning bij.

Ik kwam onlangs een artikel tegen met de titel: “Laat nadruk op eengezinswoning los” Deze woonvorm wordt te snel gekozen door ontwikkelaars. Vooral voor de ouderen met een middeninkomen blijft het aanbod achter. In dit segment ontstaat werkelijk niets vanzelf. Een vriendengroep bouwt aan Pampagras las ik in de Rijnpost. Het zijn slechts 9 woningen en het heeft heel wat tijd en energie gekost. Dit soort initiatieven zouden sterk gestimuleerd moeten worden. De mensen uit deze groep wonen veelal in eengezinswoningen. Het bouwen voor de ouderen stimuleert de doorstroming op de woningmarkt. Het maakt de eengezinswoningen leeg waarin de ouderen woonden en deze komen ter beschikking voor jongere gezinnen.  En zij maken weer kleinere woningen vrij voor de starters.

Tot 2040 verdubbelt het aantal 80-Plussers. Er ontstaat landelijk zo een tekort van 200.000 voor senioren geschikte woonvormen.  De nu geplande uitbreidingen van zorgcapaciteit zijn ook nog eens niet voldoende om in de ouderenzorgvraag te voorzien. Het aanbieden van betere zelfstandige woningen voor ouderen biedt de oplossing. Die insteek sluit goed aan bij wat ouderen zelf willen, 92% van de 75-plussers woont nog op zichzelf. Dat sluit aan bij wat de overheid wil: langer thuis wonen. Een aantal ouderen vindt het prettig om bij elkaar in de buurt te kunnen wonen, in een complex of hofje, waar formele en informele ontmoetingen worden aangemoedigd. Het sociale netwerk wat dat biedt, vergroot het veiligheidsgevoel.

Door clustering neemt de druk op (thuis-)zorginstellingen af.  Zij kampen veelal met personeelstekort. Hulpverlenen aan ouderen die bij elkaar in de buurt wonen is dan gemakkelijker. Staan deze woningen dan apart? Nee het moet onderdeel zijn van een complete wijk. Door op gemeenteniveau te kijken, kun je voorzieningen concentreren die worden gewaardeerd door ouderen. De WAC heeft de gemeente voorgesteld om een symposium te organiseren over de ontwikkelingen op het gebied van wonen voor senioren. Allereerst gericht op de lokale markt en de diverse partijen die daarop een sturende en uitvoerende rol spelen. Doel is om zowel informatie en oplossingen te delen door meer samen te gaan werken. Deelnemers zouden gemeente, corporaties, zorginstellingen zoals Charim, zorgkantoren, financiële instellingen moeten zijn.

Er wordt door de gemeente gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Het zou goed zijn als hierin sterk op wordt ingezet op senioren huisvesting en doorstroming. 

Ik kwam een goed voorbeeld tegen in Schiedam: “Parkweg Midden” Hier komen 240 woningen, huur zowel als koop, appartementen en eengezinswoningen. Ook iets voor Veenendaal?

Heeft u andere of aanvullende ideeën over een woning voor de oude dag dan zouden wij graag hierover met u in contact komen: info@wac-veenendaal.nl

Bert Duijker
Woon Advies Commissie Veenendaal