IN GEPRAAT KAN JE NIET WONEN…

U kent ze wel, juist ja, die mensen die wonen erg belangrijk vinden. Mensen die graag in een passende woning wonen. Nu of later. Misschien wij allemaal wel……

Maar wie u waarschijnlijk minder goed kent zijn de partijen die zich met die passende woning bezighouden. Waar moet u eigenlijk zijn voor die passende woning, wie beslist er over of uw wensen worden vervuld…..?

Wat is eigenlijk passend, als je alleen bent, of samen, of met een groot gezin of alweer samen na het vertrek van kinderen, of…..?

Er gebeurt dus veel in een mensenleven dat invloed op ons wonen heeft. De omstandigheden om ons heen veranderen ook nogal.

Wellicht bent u wel zelf die woningzoekende. Misschien wacht uzelf al jaren op dat passende huurhuis en denkt u verbaasd passend???, ik wil een dak boven mijn hoofd, of ik wil nu eindelijk zelfstandig wonen, de rest zie ik dan later wel! U merkt zelf dat het wel erg lang duurt voordat het gewenste huurhuis er is, dat het koophuis van uw dromen onbetaalbaar is geworden. Of nu u ouder bent blijkt uw huis moeilijk aanpasbaar te zijn aan uw gewijzigde woonbehoefte. De woning is dus niet levensloopgeschikt en uw zorgbehoefte blijkt wel erg moeilijk invulbaar.

Of het nu gaat om een huurwoning, een koopwoning, starter op de woningmarkt, of juist senior hoe vindt u de voor u best passende woning in Veenendaal? Wie zijn er allemaal bij betrokken, wie verdiend aan de door u gezochte woning? De gemeente, de ontwikkelaar of juist de aannemer en de woningbouwvereniging, of makelaar? Houden zij wel rekening met uw wensen, kunt u ergens een verlanglijst invullen? Of zitten zij verstrikt in alle regels voor verhuur. Of maken zij als ontwikkelaars en aannemers vooral keuzen gebaseerd op de winst die zij beogen en waarbij ondertussen de koopsom bijna onbetaalbaar wordt?

Wat een gedoe rondom dat wonen, wat een zorg dat voor jezelf geregeld te krijgen. Ja, veel praten doen ze wel, maar helaas daar kan je dus niet in wonen.

Waarom dan nu de WAC op deze plek in de Rijnpost? Dat terwijl de WAC al sinds 1961 actief is in Veenendaal. Als WAC zijn we de overtuiging toegedaan, dat vraag en aanbod beter afgestemd kunnen worden. Met deze nieuwe, maandelijkse column op deze plek hopen wij vraag en aanbod van vooral nieuwbouw woningen beter op elkaar afgestemd te krijgen. Soms prikkelend, dan weer uitdagend.  Wij hebben echter uw hulp nodig als inwoner, woningzoekende in Veenendaal, maar ook van andere partijen zoals; De gemeente Veenendaal; Woningbouwcorporaties; Projectontwikkelaars; Bouwers. De volgende keer is ons thema: BOUWEN VOOR MENSEN OF BOUWEN VOOR GELD?

Age Veenstra
Woon Advies Commissie