HOE WORDT UW HUIS STRAKS WARM EN WIE GAAT DAAROVER?

Het voorjaar is daar! De zon helpt ons om warm te worden. Nu nog directer dan onze kachels dat in de winter doen. Maar hoe zal dat over een aantal jaren gaan, als de winters er weer zijn? Stroomt er dan nog aardgas door de buizen? Hebben we nog een CV ketel die ons huis heerlijk verwarmd?

In Veenendaal Oost weten ze al hoe het anders kan. Alle warmte wordt geleverd via een warmtenet.  Hoe gaat dat in de rest van onze gemeente? Ook warm water via buizen onder de straat? Of toch zo’n nieuwe warmtepomp, all Electric? Eventueel samen met onze oude gasketel? Of toch gas door de oude buizen, nu als waterstof?

Het klimaat vraagt van ons allemaal om grote veranderingen, juist op dit vlak. De fossiele brandstoffen zijn te vervuilend, daarom moet worden ingegrepen. In 2050 CO2 vrij, maar de ambities voor 2030 zijn ook hoog. Het lijkt ver weg, maar toch. Wat te doen als je een nieuw huis gaat bewonen of als je ketel om vervanging vraagt? Of gewoon als je wil laten zien dat je hart nu al warmloopt voor het klimaat. Via de nieuwe ‘transitievisie warmte’ bereidt de gemeente Veenendaal zich al een tijdje voor op deze veranderingen. De raad heeft een eerste proeve al besproken en krijgt binnenkort een definitief voorstel.

Het nieuwe kabinet zal zich met dit grote thema zeker bezighouden. Zijn alle plannen voldoende en realistisch? Wat vraagt het van de overheid en wat van ons als burgers? Onze gemeenteraad heeft gelukkig een duidelijke grens aangegeven. Deze grote verandering moet haalbaar en betaalbaar zijn. Gelukkig maar als je de berichten uit andere delen van het land hoort. De kosten per woning kunnen hoog oplopen. Soms geeft ook de techniek nog behoorlijke hoofdbrekens.

Mee beslissen?

Zeker zo belangrijk is daarom of wij zelf mogen mee beslissen. De tijd dat dit soort plannen over onze hoofden heen worden gemaakt is voorbij. Dit zou alleen maar extra verzet oproepen. Het gaat om ons huis, onze warmte om onze portemonnee. En natuurlijk ook om ons klimaat. Tegelijk beseffen we ook, dat niet voor elk huis een eigen oplossing mogelijk is. Zeker als het gaat om de buizen en hun inhoud in de straat. We moeten het samen oplossen.

Onze gemeente is al begonnen. 5 proefwijken zijn aangewezen. In elke wijk wordt uitgezocht wat het beste past. Bewoners mogen daarin meedoen. Als WoonAdviesCommissie praten we al mee in de klankbordgroep voor de hele gemeente. Beste lezer ook u heeft invloed in uw wijk. Let daarom op wanneer dit bij u speelt, meld u aan.

Wellicht gaat Veenendaal nog iets doen met het advies van de landelijke commissie Brenninkmeijer dat eind maart is uitgebracht. Stel burgerfora in en werk zo samen met alle inwoners aan het realiseren van de belangrijke klimaatdoelen.

Age Veenstra
Woon Advies Commissie Veenendaal

Reageren? mail naar: info@wac-veenendaal.nl