HET KLIMAAT IS OOK ONZE ZORG

Bijna elke dag vraagt het klimaat onze aandacht. Kranten en tv zijn er vol van. En terecht.
Onze planeet piept en kraakt onder ons gebruik. In hoog tempo zien we de effecten van onze manier van
leven sporen trekken door de natuur. En steeds vaker lopen die sporen ook dwars door ons mooie leven. Nu nog alleen in Limburg een watersnood. Straks in de grootste delen van Nederland als de zeespiegel blijft stijgen?

Na Parijs is nu Glasgow het brandpunt van de wereld. Gaan onze leiders het nu wel doen? Of blijft het weer bij goede bedoelingen? Voor het antwoord op die vraag kunnen we ook gewoon in Veenendaal blijven. Hoe zitten wij erin? Wat gaan wij waarmaken van onze bedoelingen? Wat hebben wij over voor het andere leven in de komende 30 jaar? Halen wij de doelstellingen voor 2050 wel? Hoeveel dragen wij bij aan de opwarming van de aarde?

In het gemeentehuis wordt veel gedacht en gepraat over dit thema. Er is een aparte website over duurzaamheid (zie www.duurzaamveenendaal.nl). En pas waren er 2 weken duurzaamheid met tal van activiteiten. En veel dingen zijn voor u en mij beschikbaar, zoals het trefpunt in de Corridor (hoek Tuinstraat). Maar doen we er iets mee? Oh ja, de bekende vooroplopers die zijn er, als altijd. Maar waar was u? En ook, waar waren uw vertegenwoordigers, de leden van de gemeenteraad? Het zou zo mooi zijn geweest als er goede gesprekken waren gevoerd. Zodat u aangeeft wat u nodig heeft om van het gas af te gaan. U kan uitzoeken hoe groot de winst is als u uw woning nog meer isoleert. En wat er bij komt kijken als u zonnepanelen aanbrengt. En in het goede gesprek ook uw volksvertegenwoordigers
voorwaarden verzamelen waarmee zij nog meer aan het werk moeten. Bijvoorbeeld hulp bij het maken van plannen door deskundigen die de gemeente voor u regelt. Of gewoon meer financiƫle steun. Natuurlijk, die ambtenaren werken echt hard, ook voor u en mij. Maar het komt nu aan op de hoofdrolspelers. U en ik, dus wij als samenleving moeten het samen doen. Maar ook de raadsleden horen bij dat samen.

De energiecrisis kan misschien helpen, hoe beroerd we die nu ook ervaren. We zien nu wat de echte prijs van fossiele brandstof is en wat er kan gebeuren bij schaarste. We zien voor tal van mensen moeilijkheden ontstaan. Laat het een les zijn. Er is nog tijd. En dan hebben we niets aan mooie verhalen. Niet in Glasgow en niet in Veenendaal. We moeten nu aan de slag met mogelijkheden. En ook daarbij hebben we de hulp van onze gemeenteraad en zijn leden nodig. Laten we beginnen met naar elkaar toe zichtbaar te zijn en het goede gesprek te voeren. Ook als opmaat richting de verkiezingen op 16 maart 2022. Als u zelf in actie komt met maatregelen aan uw huis dan is dat goed voor uw portemonnee maar nog beter voor het milieu. En laat de gemeente u daarbij voldoende ondersteunen.

Age Veenstra
Woon Advies Commissie