Entreegebouw Brouwerspoort

Dit entreegebouw bevat 35 appartementen, waarvan sommige met een geringe
vloeroppervlakte. Het bouwblok bestaat uit 7 bouwlagen met elk 5
appartementen. Levensloopgeschikt zijn de ze woningen niet, waarbij met name
de zeer geringe oppervlakte van de doucheruimte en het ontbreken van zowel
een individuele buitenruimte/balkon als een bergruimte opvalt.
Gelegen in het centrum, dus er zal vast animo zijn onder een bepaalde
doelgroep.

Elke galerij beschikt over een gemeenschappelijk buitenruimte t.b.v. de bewoners.
Elk appartement beschikt over 2 kamers, toilet en badkamer. De verwarming en
koeling middels de vloeren vindt plaats middels een gemeenschappelijk
warmtepomp installatie gesitueerd op de begane grond. Het warme tapwater
wordt verkregen d.m.v. een individuele booster warmtepomp.
De mechanische ventilatie vindt plaats via een toevoer en afvoer systeem
voorzien van een WTW-unit. Op het dak worden zonnepanelen aangebracht.
De doelgroep voor de huur of koop appartementen zijn starters.

Ons kenmerk: WAC22-03-01