De Kade | 66 woningen | Fase 1

66 woningen Fase 1. Dit plan lijkt hoofdzakelijk bedoeld voor starters, met name de woningen die een beukmaat hebben van slecht 4,8m. Deze woningen zijn niet levensloopgeschikt.

 

Ons kenmerk: WAC2019-07-01