COLUMN: WONEN KAN OOK BÓVEN ‘T GOEIE SPOOR

Onlangs publiceerde de gemeente haar ‘Voorontwerpbestemmingsplan ’t Goeie Spoor’. Dit plan voorziet in de bouw van 125 appartementen aan de zuidzijde van ‘t Goeie Spoor, tussen de Rondweg West en het appartementengebouw De Geerhof aan het Stationsplein. De WAC heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid te reageren op dit voorontwerp.

Inhoudelijk is onze reactie onder meer gebaseerd op een toelichting op het plan van maart vorig jaar. Een goed stuk, dat alle mogelijkheden biedt voor een uitdagende ontwikkeling die een toevoeging kan zijn aan de woondiversiteit in Veenendaal. De kaders bieden voldoende ruimte om in Veenendaal gezond, duurzaam en veilig te wonen en te leven.

ENERGIEOPWEKKING

Realisatie van dit beleid valt en staat naar onze mening echter bij de verdere uitwerking en handhaving van deze kaders. In onze reactie op het voorontwerpbestemmingsplan spreken wij onze zorgen uit of hetgeen in de toelichting beschreven staat ook daadwerkelijk gehaald kan/zal worden.

Zo verwachten wij, gelet op de wens van ‘nul op de meter’, een tekort aan energieopwekkingsmogelijkheden; in het huidige voorontwerp zijn deze alleen te realiseren op het dak. Wij adviseren daarom de groengevels aan de noordkant te situeren en de zuidgevels te gebruiken voor energieopwekking. Daarnaast om geluidswering en energieopwekking gecombineerd uit te voeren in de te realiseren geluidswal.

PRIVACY

WAC-advies is ook om de galerij niet aan de spoor-, maar aan de wegzijde te situeren. Met daarvoor een glazen gevel, zoals bij het naastgelegen De Geerhof. Door deze dubbele geluidswering hebben bewoners minder last van de drukke weg. De zuidwestgevel kun je dan voor de woonfunctie gebruiken. Dit biedt de buitenruimten aan de spoorzijde ook meer privacy.

Voor wat betreft de verwachtingen ten aanzien van ‘architectuur en beeldkwaliteit’ vragen we ons af hoe met het huidige voorstel – langs een drukke weg, nabij het treinstation – een meerwaarde wordt gecreëerd en hoe dit bijdraagt aan een positieve identiteit van Veenendaal. Het huidige ontwerp kent aan de oostzijde 10 bouwlagen, naar de westzijde aflopend tot 7 bouwlagen.

BUITEN DE KADERS DENKEN

Waarom niet een keer buiten de gestelde kaders denken. Waarom niet óver de spoorbaan heen bouwen. Dit biedt mogelijkheden om meer appartementen te situeren. Wellicht ontstaat hierdoor ruimte voor grondgebonden woningen en/of meer verscheidenheid in meerdere (afzonderlijke) gebouwen.

Parkeren, ook niet onbelangrijk. Zeker gelet op de schaarse grond binnen onze gemeente. Pak het eens op een andere manier aan; zet de gebouwen zélf in het groen (park). En dan niet parkeren in het park, maar ónder het gebouw. Faciliteer daarbij het gebruik van deelauto’s, -fietsen en -scooters.

Door geluidswallen rondom het park aan te leggen, creëer je een rustige omgeving met ruimte voor extra natuurontwikkeling en toename van biodiversiteit. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Leidsche Rijn, waar de tuin bij Castellum fungeert als gemeenschaps-/pluktuin. Last but not least kan gedacht worden aan het combineren van de noodzakelijke waterberging met biodiversiteit en energieopwekking.

Het volledige voorontwerp kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren? info@wac-veenendaal.nl