Column: WooncrisisColumn:

VEENENDAAL Wordt u ook zo moedeloos als u nadenkt over de woonsituatie in Nederland? Jongeren blijven noodgedwongen thuis wonen want er zijn geen woningen. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning worden steeds langer. De rente is sterk gestegen waardoor het verkrijgen van een hypotheek voor starters onmogelijk is. Projectontwikkelaars zijn terughoudend om nieuwe projecten te financieren. De bouwkosten zijn sterk gestegen door het duurder worden van grondstoffen en materialen. De ruimte is schaars en binnenstedelijk bouwen vergt 5-12 jaar.

Agrarisch gebied omzetten naar woningbouw stuit vaak op bezwaren en die kunnen vele jaren van procederen tot gevolg hebben. De ontsluiting van dichtbevolkte gebieden geeft congestie: files, volle treinen. De stikstofproblematiek remt het afgeven van vergunningen voor woningen en het aanleggen van wegen. Er is een groot tekort aan ambtenaren, die alles moeten uitvoeren bij gemeenten en provincies.

De netcongestie remt veel ontwikkelingen bij bedrijven en particulieren. De wachtlijst voor uitbreiding van bedrijven is erg groot.

De demografische druk wordt steeds groter doordat Nederland een populair land is. De doorstroming vanuit de AZC’s gaat erg traag.

De spreidingswet om gemeenten te verplichten om huisvesting te regelen voor statushouders is uitgesteld. Doorstroming komt niet op gang; ouderen zeggen: ,,Er is nauwelijks aanbod.” Van de geplande 100.000 nieuw te bouwen woningen per jaar, worden er minder dan 70.000 gerealiseerd. De huisvesting van arbeidsmigranten is slecht geregeld, maar zij willen nog wel werken in de kassen, slachterijen en distributiecentra. Met de val van de regering schuift alle besluitvorming weer een jaar op.

Wij gaan binnenkort naar de stembus en wellicht kunnen deze problemen in de toekomst enigszins opgelost worden. Als u de stemwijzer invult, kunt u zich laten leiden door te kijken of er partijen zijn die oplossingen aandragen voor al deze problemen. Wilt u meehelpen om de woningbouw vlot te trekken? Maar er zijn natuurlijk ook andere motieven om uw stem te laten gelden.

Door Bert Duijker

Reacties: info@wac-veenendaal.nl