COLUMN: WOON/VERHUISCOACH IN VEENENDAAL

Om iedereen in Veenendaal van een passende woning te voorzien, is goede doorstroming essentieel. Heel wat ouderen in een eengezinswoning ervaren nu belemmeringen om te verhuizen, terwijl juist hun doorstroming verhuistreintjes op gang helpt. 

Nu wordt er vaak gemopperd dat ouderen honkvast zijn en te groot wonen. En inderdaad geeft 85 procent van de ouderen aan oud te willen worden in hun huidige woning. 

Maar dat komt vooral omdat verhuizen of verbouwen voor senioren meestal een ingrijpende gebeurtenis is en er te weinig passend aanbod is. 

Te weten: geschikte woningen op een plek waar ook de voorzieningen zijn die zij nodig hebben om hun leven zelfstandig te kunnen voortzetten. En op dit moment is het voor veel senioren ook financieel niet interessant om door te stromen. 

ONTZORGEN

Daarom is het goed als gemeenten, corporaties en ontwikkelaars meer gaan samenwerken om een betere afstemming te realiseren. Een vroegtijdige advisering en begeleiding voor senioren is dan ook een goede zaak. Dit kan het beste via de ‘verhuismakelaar’ of ‘woon/verhuiscoach’.

Op enkele plaatsen heeft men al enige ervaring opgedaan met deze functionaris. En wat blijkt, veel senioren melden zich – vaak uit eigen beweging – voor een gesprek om inzicht te krijgen in wat hun eigen wensen zijn, wat er lokaal al of niet aan mogelijkheden zijn en om tot afstemming te komen in wat ze nodig hebben. Het ‘ontzorgen’ bij een verhuizing blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. 

BEWUSTWORDING

Dan geeft bijna 40 procent aan eigenlijk wel een verhuiswens te hebben vanwege het gelijkvloers wonen en geeft 30 procent toe toch wel kleiner te willen wonen, ook omdat ze dat meer passend vinden bij hun leeftijd en omstandigheden. 

En juist die bewustwording is erg belangrijk. Als er een passend aanbod is, blijkt een flink percentage – meer dan 50 procent – bereid om werkelijk te verhuizen. De coaches horen als de verhuizing heeft plaatsgevonden, vaak terug: had ik het maar eerder gedaan. 

WOONCOACHES

Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig en moeten mensen even aan het idee wennen, maar als ze horen wat er wel kan, worden ze enthousiast. In de sociale sector helpt een verhuisvergoeding soms om de doorstroming te realiseren. 

Onlangs heeft Veens Welzijn op verzoek van de gemeente de vacature voor een wooncoach in Veenendaal opengesteld. Woningcorporatie Veenvesters heeft ook zulke coaches. 

Hierdoor kunnen Veenendaalse senioren een beroep op hen doen bij het denken over hun gewenste woonsituatie. 

Houd de berichtgeving daarover in de gaten en aarzel niet om contact op te nemen! 

door Jos Schilte, Woon Advies Commissie Veenendaal
Reageren? Mail naar 
info@wac-veenendaal.nl