COLUMN: STAGNATIE

De woningnood is heel hoog in Nederland. We lezen steeds meer berichten over stagnatie. Ik wil proberen zo veel mogelijk zaken op een rijtje te zetten en dan ook nog even terug te komen op de Veense situatie.

– De rente stijgt en de prijzen van koopwoningen dalen, waardoor grote groepen (jonge) mensen geen hypotheek kunnen krijgen en gedwongen thuis blijven wonen.
– De bouwers en ontwikkelaars zijn terughoudend om projecten op te zetten; de risico’s en onzekerheden zijn groot. De prijzen van de bouwmaterialen zijn sterk gestegen.
– Een ander signaal voor de vraaguitval is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Dat lag in 2022 ongeveer 28 % onder het niveau van 2021.
– Zijn er genoeg arbeiders die het werk kunnen doen? Bij een bezoek aan een groot bouwbedrijf in Veenendaal hoorden leden van de WAC dat er 36 nationaliteiten in dienst zijn. De aansturing van en de communicatie met deze werknemers vraagt meer tijd en energie.
– De BBB heeft gewonnen en wil nergens aan gedwongen uitkoop van boeren meewerken. De stikstofuitstoot zal niet dalen en de rechter zal in Nederland steeds vaker bouwactiviteiten stil leggen.
– De Europese Commissie zal steeds strenger zijn op Nederland wat betreft het bewaken van biodiversiteit.
– Het vaststellen van bestemmingsplannen gaat erg traag, want er is een tekort aan ambtenaren. Zij hebben te maken met hoge werkdruk en allemaal extra regels.
– Er is een tekort aan geschikte bouwlocaties. De prijzen zullen hoog blijven. In Veenendaal zeker, want we lopen tegen de (gemeente)grenzen aan.
– Een ander heikel punt: de toestroom van vluchtelingen zal blijven stijgen en na veel procedures komen deze mensen in aanmerking voor huisvesting. Je hoort de opmerkingen van verontruste mensen: ‘Mijn dochter woont al jaren op zolder, staat al heel lang ingeschreven bij Huiswaarts en de kans is heel klein op woonruimte.’ Is er draagvlak onder de bevolking?
– De geplande 100.000 woningen per jaar van minister Hugo de Jonge worden bij lange na niet gehaald. In 2022 werden 74.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Door de beperkte vergunningverlening verwacht men eerder een daling naar 70.000 woningen in 2023.
– De vergunningverlening vanuit de provincies ligt deze periode stil, want er wordt onderhandeld over een nieuw provinciaal bestuur.

Enige tijd geleden zat ik bij de klankbordgroep Het Ambacht. U weet wel; de wijk achter de oude LTS. Hier staan 1500-1800 woningen gepland. In december 2022 kregen we een eerste schets te zien van een nieuw bestemmingsplan. Wat blijkt nu: de ambtelijke bouwtop in het gemeentehuis heeft het plan afgekeurd, omdat men vond dat de geleverde kwaliteit van een ingehuurd bureau onvoldoende was en opdracht gegeven om een nieuw plan op te stellen  Dit zal in augustus gepresenteerd worden. Dat betekent een vertraging van zeker 9 maanden tot wellicht een jaar.

Ik zal afsluiten met iets positiefs: Het volume van de installatiesector groeide in 2022 met 5%. Door de toenemende aandacht voor duurzame bouw en de energietransitie is er steeds meer behoefte aan werktuigbouwkundige installaties, zoals warmtepompen en ventilatiesystemen.

Reageren? Mail naar info@wac-veenendaal.nl 

door Bert Duijker
Woon Advies Commissie Veenendaal