Column: Kennismaking met de Wooncoach

Eerder al pleitte ik op deze plek voor de aanstelling van een wooncoach en later dat deze ook wordt aangesteld en ondergebracht bij Veens Welzijn. Nu kan ik melden dat zij, Annemiek van de Haar, volop aan het werk is. Nog even ter herinnering, de wooncoach voert gesprekken met bewoners die overwegen te verhuizen, maar (nog) weinig weten over mogelijkheden en opzien tegen wat er allemaal bij komt kijken! Dit laatste geldt vooral voor ouderen die met oog op toekomstige zorg graag wat kleiner willen? gaan wonen. Bijkomstig voordeel als dit gebeurt is dat daarmee vaak een ‘treintje’ verhuizingen op gang komt wat weer zeer wenselijk is bij de huidige ‘woningnood’!

De wooncoach heeft al vele gesprekken gevoerd met bewoners die naar haar verwezen zijn door o.a. de wijkcoaches en seniorenvoorlichters van Veens Welzijn, VeenVesters, WMO- consulenten en mensen die eerder op de aankondiging in deze rubriek hebben gereageerd. Tevens heeft Annemiek zich uitgebreid georiënteerd op de mogelijkheden, door op bezoek te gaan bij diverse bestaande projecten zoals ‘Over ’t spoor’, VIGO, ‘Het kloppend Hart huis’, enz. en gesprekken te voeren over toekomstige bouwprojecten. Zij constateert dat de wensen van ouderen vaak neerkomen op ‘met elkaar wonen, maar wel zelfstandig’ met goede voorzieningen in de buurt en wat grotere balkons. Ook een mix van koop- en huurwoningen heeft de voorkeur.

Hier ligt dus een taak voor gemeente en bouwers!

Desondanks staan er al twee verhuizingen op stapel, geen onaardig resultaat ma zo’n korte tijd

Annemiek is te bereiken via Veens Welzijn, tel.791050 of 06-25561710 of via annemiek.vandehaar@veens-welzijn.nl 

Jos Schilte

WoonAdviesCommissie