Column: Kan burgerparticipatie een wand van hoogbouw voorkomen?

VEENENDAAL Deze keer brengen wij het Franse Gat onder de aandacht. Deze wijk bestaat met name uit arbeiderswoningen met diepe tuinen waar Veenvesters een groot aantal woningen in zijn bezit heeft. De gemeente heeft een groot aantal particuliere woningen aan de Savornin Lohmanstraat als beeldbepalend bestempeld.

Het type bewoner van de huur- en koopwoningen zijn door de jaren heen eigenlijk niet veranderd. Wel is het aantal personen per huishouden afgenomen en heeft de opkomst en het gebruik van de auto het een en ander doen veranderen. Het aantal auto’s en werkbusjes per woning is drastisch toegenomen.

De gemeente Veenendaal heeft het Franse Gat als één van de vijf verkenningswijken voor de warmtetransitie (gasloos) aangemerkt. Dit geldt zowel voor de koop- als huurwoningen.

Al met al een zeer complexe opgave. Het is zeer van belang dat de gemeente een overall visie heeft met daarin opgenomen de waterhuishouding en de verkeerscirculatie binnen en de ontsluiting van de wijk.

Veenvesters heeft hierin het voortouw genomen door een gebiedsvisie te presenteren waarbij haar eigen woningbezit in plan Noord, Zuid en Rand is opgedeeld.

Woningbouw welke gericht is op de toekomst, maar met behoud van eigen identiteit en karakter van de wijk. Om dit totale plan haalbaar te maken zal grond worden verkocht ten gunste van koop- en vrije sectorhuur woningen. Veenvesters heeft echter besloten om niet eerst een volledig (overall) stedenbouwkundig plan uit te werken maar zelfs deelplan zuid in 3 fasen op te splitsen en te starten met renovatie, sloop en uitvoering van nieuwbouw. Hierdoor is nu de situatie ontstaan dat aan de rand van deelgebied 3 van deelplan Zuid, langs de volledige lengte van de Klaas Katerstraat, hoog-meerlaagse bouw gerealiseerd gaat worden. Deze hoogbouw valt kort gezegd niet in goede aarde bij de participerende burgers. De vraag van de bewoners is of het aantal woningen dat niet past binnen Deelplan Zuid fase 3 toch opgenomen kan worden in fase 2 van Deelplan Zuid (herziening tekeningen) en/of in Deelplan Noord, waarbij te denken valt aan de vervangende nieuwbouw in verschillende woongebouwen aan de rondweg west (t.p.v. de bestaande flats aan de Westersingel 37-59II).

KAW heeft opdracht gekregen het stedenbouwkundig plan te ontwerpen. Dit bureau heeft ervaring met burgerparticipatie in o.a. de Vogeltjesbuurt (Tilburg) met brede stoepen, gezellige woonstraten, een ruim centraal plein en genoeg parkeerplaatsen. Participatie kan dus zin hebben!

Meer informatie op www.fransegatvernieuwt.nl/het-project/

door Marjan Akse

Reageren via info@wac-veenendaal.nl