Column: Hoe zorgen we er voor dat we niet stilvallen?

VEENENDAAL Is Veenendaal vol? Deze vraag was voor enkele jaren geleden verdacht om te stellen? Er is een Staatscommissie bezig geweest om te adviseren hoe Nederland er in 2050 uit behoort te zien. Er valt duidelijk in te lezen: ‘De Nederlandse bevolking moet (beperkt) doorgroeien.’

Willen we de welvaart, publieke voorzieningen, verzorging en economie behouden zoals die nu is, dan is krimp totaal niet gunstig voor Nederland. Het tekort aan woningen wordt vaak genoemd in relatie tot een vol Nederland, maar in het rapport staat te lezen dat het vooral een mismatch op de woningmarkt is. In 2,3 van de 5 miljoen eengezinswoningen woont geen gezin.

De WAC is de laatste tijd druk bezig met het beoordelen van nieuwe projecten. Op de website van de WAC kunt u alle adviezen nog eens doornemen. Langs de Industrielaan verrijst het ene appartementencomplex na het andere. Is het niet eens tijd om een andere naam te bedenken voor deze woonstraat. Het complex van Lindewijck met 167 woningen aan de Industrielaan is al bijna vol, ondanks de voor Veenendaalse begrippen hoge huren.

De sociale huurwoningen gaan vooral naar jongeren uit Veenendaal. De middenhuur gaat vooral naar mensen van buiten Veenendaal. Maar in vergelijking met Amsterdam is het wel erg goedkoop. Als Veenendaal-Oost en het Ambacht bewoond zijn na 2035, dan rest er geen grond meer voor uitbreiding. Inbreiden en de hoogte in zijn dan de enige mogelijkheden. Als er bestemmingsplannen in de gemeenteraad worden besproken dan zijn bijna alle partijen voor: bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

Even terug naar het rapport: Als er schaarste is aan woningen, zorg en onderwijs dan tast dat de cohesie in de samenleving aan. ,,Dan gaat het vol lijken”. Dat hebben we bij de laatste verkiezingen gezien. Uit representatieve peilingen blijkt dat negen op de tien Nederlanders het wenselijk vinden dat het aantal inwoners hier afneemt of gelijk blijft.

De discrepantie tussen beperkte groei en de wens van de bevolking is niet bij elkaar te brengen.

door Bert Duijker

Reageren: info@wacveenendaal.nl