Column: CirculariteitColumn:

VEENENDAAL Er zijn steeds meer mensen die ontdekken wat refurbished inhoudt. Je knapt en lapt gebruikte materialen op en verlengt de levensduur. Je kunt voor veel minder geld een smartphone kopen die het heel goed doet. Tweedehands klinkt ouderwets, maar refurbished is in.

Dit is onder andere interessant bij het streven naar een circulaire inrichting met meubilair, kleding en sfeerverlichting dat een tweede leven krijgt. Welke jongelui hebben niet eens bij de kringloop heel goede producten gekocht. Ik hoef niet te zeggen hoe populair Marktplaats is. Door geen gebruik te maken van primaire grondstoffen maar producten te hergebruiken geven we sneller invulling aan de klimaatdoelstellingen. Dit geldt ook voor het bouwen van woningen. Wat zou het mooi zijn als alle nieuwe woningen zo gebouwd worden dat alle materialen hergebruikt kunnen worden. Dit geldt ook voor hergebruik van materialen na sloop van gebouwen. Dit wordt genoemd Cradle to Cradle (C2C).

De laatste Vastgoedmonitor-bijeenkomst van 11 december was in De Hof in Renswoude, die geopend werd door Marieke Overduin en de burgemeester van Renswoude, Petra Doornenbal. De bouwwereld, de ambtenarij, de ontwikkelaars, enkele WAC’s en de corporaties van de Foodvalley-gemeenten waren uitgenodigd. Er werden 2 presentaties gegeven waarbij alle ontwikkelingen op het gebied van circulariteit werden gepresenteerd. Enkele termen die langskwamen: hergebruikpotentie, losmaakbaarheid, omgang restmateriaal, milieu-impact. enz. Ze hebben er een nieuwe term voor bedacht: ‘Het nieuwe normaal’.

Een voorbeeld is modulair bouwen: het is gemakkelijk verplaatsbaar, nauwelijks stikstofuitstoot op de bouwplaats, weinig overlast op bouwplaats, circulariteitsdoelstellingen zijn gemakkelijk haalbaar, nog niet goedkoper, maar dat zal veranderen, in een verwarmde fabriekshal wordt alles pasklaar gemaakt, onder andere flexwoningen. Aanpak: een vertegenwoordiger van Veenvesters was aanwezig en reageerde enthousiast. Als de gemeente bestuurlijk draagvlak biedt en zijn nek wil uitsteken en als er een bouwbedrijf is die modulaire woningen kan maken, dan kan dat ook in Veenendaal van de grond komen.

Wat is modulair bouwen? Modulair bouwen is een duurzame bouwtechniek waarbij losse elementen of woonunits onder gecontroleerde omstandigheden worden geproduceerd in een fabriek. De geprefabriceerde woningen worden vervolgens getransporteerd naar de juiste bestemming.

door Bert Duijker

Reacties: info@wac-veenendaal.nl