Column: Bouwen in Veenendaal

VEENENDAAL Als WAC denken we mee met de gemeente en de woningcorporatie om goede woningen te krijgen in Veenendaal. Wij hebben het adviesrecht en daar maken we gebruik van. Er wordt naar ons geluisterd, dit doen we onafhankelijk in het belang van de woonconsument.

Tegenwoordig zie je veel minder bouwvakkers op de werkplaats dan vroeger. Er wordt op een andere manier gewerkt: ‘conceptueel bouwen’. Alle onderdelen van het gebouw worden in elkaar gezet in een fabriekshal, wat ook veel duurzamer is. Op de bouwplaats wordt het als een Lego-puzzel in elkaar gezet. Dit heeft grote voordelen: efficiënter, minder afval, bij slecht weer gaat alles door, de duimstok is niet meer nodig, lasergestuurd is preciezer, enzovoort.

Veel gemeentes kunnen snel ‘flexwoningen’ plaatsen. Het ‘concept’ ligt klaar en met minimale eisen is het natuurlijk erg goedkoop. Nog altijd zijn er maatschappelijk gezien enorme problemen rond wonen; denk aan betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid. De corporaties in Nederland zijn in overleg met de bouwers om kwalitatieve eisen te formuleren om zo te komen tot een acceptabele woning. Dit betekent dat de corporatie niet uit veel variaties kan kiezen in de toekomst en veel eisen kan de kritische woonconsument niet meer stellen.

Dit brengt mij op een ander probleem. Bij binnenstedelijk bouwen zijn er altijd buurtbewoners die een ‘zienswijze’ indienen. Dit wil zeggen: ,,Zij hebben bezwaar tegen het plan.” Nu heeft de gemeente de burgerparticipatie hoog in het vaandel staan en terecht. Maar kan één burger een bouwplan voor wel honderd burgers jaren tegenhouden? Zelfs de Engelse term NIMBY (Not in my backyard, niet in mijn achtertuin) lijkt ingeburgerd. Er zijn nogal wat plekken waar binnenstedelijk gebouwd kan worden: Tuinstraat, het oude Boxalterrein (Trivium), Dennenlaan, de brandweerkazerne, in het Franse Gat en de Nieuweweg. De WAC vindt dat er vaart gezet moet worden bij al deze plannen, want de woningnood is hoog, maar niet ten koste van alles.

Trouwens, de WAC kan altijd nieuwe leden gebruiken. Heeft u een bouwkundige achtergrond of wilt u maatschappelijk meedenken over toekomstige bouwplannen in Veenendaal dan kunt u reageren via het onderstaande e-mailadres. U vertegenwoordigt dan de Veense woonconsument.

door Bert Duijker

Reageren: info@wac-veenendaal.nl