BUURTSAAM

Een gezonde, sociale en veilige leefomgeving komt niet vanzelf tot stand. Vergrijzing, individualisering en digitalisering vragen om nieuwe ruimtelijke strategieën. Uit reacties van lezers van onze columns blijkt dat de doorstroming in Veenendaal op slot zit. Niet zelden wordt in deze gewezen naar ouderen. Onderzoek heeft aangetoond dat 80 tot 90% van deze ouderen inderdaad het liefst thuis blijft wonen. Maar ook dat honderden ouderen wel willen verhuizen, maar dat gewoonweg niet kunnen; omdat er niet voldoende (betaalbare) woningen zijn.

De provincie Gelderland is voortvarend. Zij hebben een ‘Handreiking Ruimte voor Collectieve Wooninitiatieven’ gemaakt. Inwoners in Gelderland en ook in Utrecht starten steeds vaker een collectief wooninitiatief omdat het aanbod niet aansluit bij wat zij zoeken. Wat vooral nodig is, is een huis met gezamenlijke tuin en voorzieningen. Gelderland ondersteunt gemeenten bij deze collectieve wooninitiatieven. Nu er in de provincie Utrecht een nieuw college wordt gevormd kan dit als belangrijk punt meegenomen worden. Wie durft in Veenendaal zo’n initiatief te starten?

Met een inspirerend overzicht zet MaatschappijWij in een interessante blog uiteen welke goede voorbeelden er zijn op het gebied van gemeenschappelijke woonvormen. De een realiseert een woongemeenschap door samen met vrienden een boerderij te kopen en deze op te splitsen. Een ander door een plan in te dienen bij de gemeente voor een kavel. Weer een ander begint bij een boer met een groot erf en creëert daar een woongemeenschap omheen.Er is niet een gouden ticket dat naar een woongemeenschap leidt: afhankelijk van de gemeente, de behoeften van de initiatiefnemers, de groep mensen die er uiteindelijk gaat wonen en de beschikbare middelen.

Denk je na het lezen van deze column: daar wil ik wel eens wat meer van weten of dat lijkt mij wel wat, dan wil de WAC wel platform zijn om mensen bij elkaar te brengen.

Mailen kan naar info@wac-veenendaal.nl

door Bert Duijker

Woon Advies Commissie Veenendaal