’t Goeie Spoor | 125 Appartementen

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 125 woningen in een appartementencomplex
mogelijk via een juridisch-planologische regeling

Ons kenmerk: WAC24-01-03