ALLEEN IN KRIMP KAN JE NOG RUIMTE VINDEN

We lezen het telkens weer. Nederland raakt vol. Ook Veenendaal raakt vol. Al eerder schreven we hierover. Het tekort aan passende woonruimte neemt nog steeds toe. We zien vanuit Den Haag weinig sturing voor oplossingen. Hoe komt onze gemeente tot oplossingen? Wordt er ruimte gevonden in krimp of kan er op een goede manier ruimte voor groei worden gevonden?

Toegegeven in Veenendaal is de laatste jaren nog volop gebouwd. Gelukkig! De variatie en beeldkwaliteit van de nieuwbouwwoningen is zeker niet slecht. In de ‘Woonvisie 2014-2019’ veronderstelt Veenendaal, dat de nieuwbouw behoefte afneemt. Er staat: “een nieuwbouwwijk als Veenendaal Oost met ca. 3.000 woningen is niet meer nodig”.

Inmiddels weten we anders. Ondanks de hoge prijzen van zowel huur- als koopwoningen is de vraag onverkort groot. Het woningtekort bedraagt landelijk inmiddels 330.000 en neemt naar verwachting toe tot 450.000 in 2025. Ook voor Veenendaal, als aantrekkelijke woonstek met een prima werk- en winkelaanbod blijft daardoor de vraag naar woningen onveranderd groot. De druk op de Veenendaalse woningmarkt neemt onevenredig toe. Vooral de vraag vanuit de randstad geeft druk. Hoe zorgt onze gemeente, dat de lokale vraag niet wordt verdrongen door de vraag van buiten Veenendaal? Moet de jonge Veenendaler gedwongen buiten Veenendaal zijn woonstek vinden of jarenlang bij ouders blijven wonen. Ondenkbaar! Binnenkort verschijnt het nieuwe ‘Uitvoeringsplan Wonen’. Benieuwd wat daar voor toekomstbeeld wordt gegeven. Wordt optimaal gebruik gemaakt van geboden groeikansen of wordt gekozen voor noodzakelijke krimp?

Hoe vinden we extra ruimte? Door krimp valt ruimte te winnen om te groeien. Bij de wijkgerichte aanpak kan de gemeente kijken waar bijvoorbeeld bepaalde gebouwbestemmingen omgezet kunnen worden in woonfuncties. We zien dat onze samenleving rap verandert. Maatschappelijk gezien verandert de kijk op wonen, werken, welzijn meer en meer. De circulaire samenleving ontwikkelt zich gestaag. Thuiswerken wordt meer usance, behoefte aan kantoorruimte krimpt. Winkelen zal nog meer via internet gebeuren. Winkelpanden staan leeg. Ook de behoefte aan bedrijfspanden wordt anders. Duidelijke kansen dus. De gemeente zal hiervoor beleid moeten ontwikkelen. Daarbij is veel aandacht voor differentiatie en betaalbaarheid noodzakelijk. Op deze wijze kan krimp aan de ene kant, groei aan een andere kant mogelijk maken.

Is dit voldoende? Voor verdere groei van Veenendaal zijn Rijk en Provincie noodzakelijk. Meer sturing en gericht beleid vanuit de regering is bijzonder wenselijk. Zij moet duidelijk aangeven welke gemeenten de ruimte krijgen om te groeien en welke gemeenten consolideren of op andere wijze groeien (bijv. groen & natuur ontwikkeling). Politiek kan in de aanloop naar de verkiezingen hierop inspelen met hun verkiezingscampagne. Onderkennen dat een minister RO en wonen noodzakelijk is, een nieuw ministerie van VROM. Hier ligt voor de komende jaren de sleutel voor succes.

Wat zijn de keuzes die onze gemeente maakt? Ruimte vinden in krimp? Of…..?

Guus Hendriksen
Woon Advies Commissie Veenendaal