25.000 NIEUWE WONINGEN IN REGIO FOODVALLEY

Minister Hugo de Jonge komt naar de regio Foodvalley. Hij gaat met de acht wethouders van de Foodvalley-gemeenten en de gedeputeerden Wonen van de provincies Utrecht en Gelderland de woondeal ondertekenen. Een van de kernpunten is: betaalbaar. 30 procent sociale huur en 30 procent betaalbare koop. De meeste gemeenten in de regio Foodvalley voldoen nog (lang) niet aan de doelstelling van 30 procent sociale huur. Enkel Veenendaal en Wageningen hebben genoeg van deze sociale huurwoningen.

Den Haag heeft vooralsnog de regie in handen en ook de provincies hebben een stevige vinger in de pap. Zij krijgen namelijk een belangrijke rol in de uitvoering van deze afspraken zoals het monitoren van gemeentelijk woonbeleid en het meer sturen op woningbouwaantallen, betaalbaarheid enz. Gaan de gemeenten er onderling uitkomen? Ze moeten wel want ze zetten allemaal een handtekening onder de deal.

Dan de ontwikkelaars. Zij zijn er om uiteindelijk winst te maken, maar als er erg veel regels komen, de bouwmaterialen erg duur worden dan haken zij wellicht af. Als er erg weinig duurdere woningen gebouwd kunnen worden dan is het plan niet uitvoerbaar.

Grens bereikt

Even toegespitst op Veenendaal. Met de genoemde aantallen voor Veenendaal in ‘Ambacht en Groenpoort’ zit het wel goed, maar over enkele jaren is de grens letterlijk bereikt. Er zijn geen weilanden meer om op te bouwen. Toch willen veel Veenendalers graag in hun eigen stad blijven wonen. Er wordt gekeken naar De Klomp en gebieden ten zuiden van Veenendaal, maar dat is grond van andere gemeenten.

Dan een andere eis vanuit Den Haag: 290.000 woningen voor ouderen van de geplande 900.000 voor heel Nederland. Gelukkig wordt er gewerkt aan een visie op ouderenhuisvesting. Per 1 januari 2024 moet iedere gemeente die hebben vastgesteld.

Gemeenteraad let op uw zaak. Er moeten nu plannen gemaakt worden, want voordat de eerste schop in de grond gaat moeten alle procedures doorlopen zijn en dan zijn we jaren verder.

Wilt u reageren, dan kan dat via info@wac-veenendaal.nl.

door Bert Duijker

Woon Advies Commissie (WAC) Veenendaal