VACpunt Wonen

De bewoner centraal

Wat is VACpunt wonen?

VACpunt Wonen en haar netwerk van Adviescommissies Wonen (VAC of WAC) is de organisatie voor de gebruikskwaliteit van woning
en woonomgeving. Al meer dan 70 jaar maakt VACpunt Wonen zich sterk voor praktisch wonen. 

VACpunt Wonen verzamelt kennis over gebruikskwaliteit en bewerkt deze tot producten die woonconsumenten en professionals kunnen gebruiken om een woning zo praktisch mogelijk in te delen en de woonomgeving goed, vooral leefbaar in te richten. Het VACpuntWonen is onderdeel van de kennisbank van de lokale WAC.

VAC-Adviezen

De adviezen bestrijken alle sectoren van de volkshuisvesting: sociale huur- en koopwoningen, vrije sector woningen, particuliere nieuwbouw en renovatiewoningen. De commissies beoordelen
ook gemeentelijke plannen, utiliteitsbouw en woonvisies.

Woonkeur

WoonKeur is een certificaat voor nieuwbouw en bestaande bouw, waarbij speciale aandacht is gegeven aan de gebruikskwaliteit, dat wil zeggen het praktisch, veilig en gezond gebruik. 

WoonKeur in 2000 gelanceerd en is ontstaan uit de eisenpakketten van diverse consumentenorganisaties, waaronder VACpunt Wonen.

WAC Landelijk

VACpunt
Wonen