Van Barnevelderf Veenendaal-oost

 

Links

 

Rijksoverheid
Bouwwerken moeten passen in hun omgeving.
Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Voor het bouwen, verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen gelden daarom bouwregels.

Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (vroeger de
bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning
(vergunningvrij) bouwen.
www.rijksoverheid.nl/themas/bouwen-wonen-en-leefomgeving

 

WoonKeur

WoonKeur is het certificaat voor woontechnische kwaliteit.
Het certificaat WoonKeur wordt afgegeven aan woningen die een voldoende niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten. Een belangrijk aspect is dat een WoonKeur-woning levensloopbestendig is, d.w.z. dat als een bewoner iets komt te mankeren hij/zij niet gedwongen is om die reden te
verhuizen.
Er is een eisenpakket voor nieuwbouwwoningen en een apart eisenpakket voor bestaande woningen.
De eisen voor bestaande woningen gelden voor woningen ouder dan 10 jaar.
www.woonkeur.nl