Vacature

Wij zoeken versterking van ons bestuur.

Om beter bekend te raken bij de inwoners van Veenendaal zijn wij op zoek naar iemand die als bestuurslid ons helpt onze naamsbekendheid te vergroten met name via de bekend social media.

Zie onze oproep.

Gezocht:
Bestuurslid Social media & communicatie (M/V)

Door wie?
WAC Veenendaal (Woonadvies Commissie) is een stichting bestuurd door vrijwilligers. De stichting behartigt de belangen van de woonconsument in Veenendaal. Zij doet dit door alle nieuwbouwplannen, zowel in de koopsector als in de huursector, te beoordelen en waar nodig van verbeteradviezen te voorzien. De adviezen zijn met name gericht op de woonkwaliteit van de woning en de directe woonomgeving. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de levensloop-geschiktheid en de aanpasbaarheid van de woning aan specifieke zorgvragen. Het doel is de woonconsument zo plezierig en zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te laten wonen. De stichting ontleent haar bestaansrecht aan een samenwerkingsconvenant met de gemeente Veenendaal.

Functieomschrijving:
Het bestuurslid (vrijwilligersfunctie) social media en communicatie richt zich als bestuurslid op het doelgericht en doeltreffend inrichten en gebruiken van social media ter ondersteuning van de bekendheid van de WAC onder de inwoners van Veenendaal. Van het bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij zich inzet voor het opzetten en (mee)onderhouden van de communicatiestructuur van de stichting via de bekende (social) media. Daarnaast ben je betrokken bij het opzetten en uitzetten van het beleid en het promoten van de WAC.

Waar:
Gemeente Veenendaal

Waarom:
De stichting hecht er grote waarde aan de contacten met de woonconsument te verbeteren. Daarbij wil zij zich ook richten op jonge mensen die opzoek zijn naar een fijne en passende woning en woonomgeving.

Wanneer:
Het betreft een uitbreiding van het bestuur, welke thans 6 leden telt. De functie kan direct worden ingenomen.

Functie eisen:
Relevante, aantoonbare ervaring met opzetten en omgaan met social media zoals: Facebook, Twitter, Instagram enz. Gerekend moet worden op een gemiddelde tijdsbesteding van gemiddeld 4 uur per week.

WAC biedt:
Een interessante omgeving met veel contacten en kennis over de Veenendaalse woonmarkt. De bestuursleden komen maandelijks bijeen voor uitwisseling van informatie en voortgang van haar activiteiten. Verder wordt gewerkt in werkgroepen die elk een specifiek deel van de woonmarkt in Veenendaal bestrijken.  

Reageren?

Nieuw logo 2021

Allereerst de uitgangspunten voor het ontwerp van ons logo:

 • het logo moet helder zijn en goed leesbaar/herke​nbaar ook op afstand;
 • de relatie met de gemeente Veenendaal is van belang;
 • het logo moet bijvoorkeur voor meerdere WAC’s bruikbaar/aanpasbaar zijn;
 • logo bruikbaar/aanpasbaar voor alle communicatie middelen van de WAC;
 • het logo moet uitdrukken wat de WAC doet.

Door de keuze van de grootte van de letters is het logo goed leesbaar en door de primaire kleuren ook herkenbaar.

De relatie met Veenendaal blijkt uit de naam Veenendaal (groot) en de kleuren blauw en geel van de eerste twee cirkeltjes. Dat zijn de kleuren van de ‘Veerse” vlag en wapen.

De naam Veenendaal is makkelijk door een andere gemeente naam te vervangen, waardoor logo voor meerdere WAC’s bruikbaar zou kunnen zijn.

Door de twee variaties (hoofd logo en afgeslankt model) is het logo in feite voor alle communicatie vormen geschikt.

De drie cirkels/bolletjes verwijzen naar het principe van een besluitvormingsproces volgens het B.O.B principe (Beeldvorming-Oordeelvorming-Besluitvorming).

 • Loep: Beeldvorming is onderzoeken.
 • Pijl: Oordeelvorming/meningsvorming is richting bepalen.
 • Afvinken: Besluitvorming is afronden, akkoord bevinden.

Naast de al toegelichte achtergrond van de kleurkeuze staan de drie kleuren ook voor:

 • Blauw:
  Water en lucht --> woonomgeving. Maar ook van vertrouwen en duidelijke communicatie;
 • Geel:
  Zon = energie —> geeft focus en doelgerichtheid. Geel is een aandachtstrekker, attentie kleur.
  Dat willen we als WAC zijn voor de Veerse woonconsument;
 • Groen:
  Balans en harmonie, evenwicht. Kleur van de natuur, van buiten zijn —> ook weer woonomgeving.
  Groen staat tegenwoordig ook voor duurzaamheid, circulaire samenleving.